Siirry sisältöön

Lämmöntuotannon monipuolistamisessa otettu ensiaskeleet

Porvoon Energia kertoi viime vuonna suunnitelmista monipuolistaa kaukolämpötuotantonsa kymmenillä miljoonilla euroilla. Vuosikymmenen loppupuolelle ulottuvassa hankkeessa, jolla korvataan käyttöikänsä loppua lähenevän, vanhemman Tolkkisten voimalaitoksen tuotanto ja vähennetään riippuvuutta hakepolttoaineesta, on otettu ensimmäiset täytäntöönpanoaskeleet.

Lämpöpumppulaitteisto tilattu

Porvoon Energia tilasi lokakuussa 2023 lämpöpumppulaitteiston Tolkkisiin. Kokonaisuutena vajaan seitsemän miljoonan euron investointi on ensimmäinen osa yhtiön kaukolämpötuotannon monipuolistamishanketta, johon kuuluvat myös myöhemmin hankittavat kaksi sähkökattilaa ja mahdollisesti myös sopimus hukkalämpötoimituksista Nesteeltä Kilpilahdesta.

Lämpöpumppulaitteiston toimittaa espanjalainen insinööritoimisto Araner.

“Saimme kolme tarjousta, ja päädyimme tähän kokonaisarvioinnin perusteella. Laitteisto koostuu kahdesta yksiköstä, jossa kummassakin on kaksi lämpöpumppua, joiden yhteenlaskettu teho on 6 megawattia”, Porvoon Energian lämmön ja tuotannon päällikkö Ari Raunio kertoo.

Lämpöpumpuilla lasketaan kaukolämmön paluulämmön lämpötilaa ja voidaan hyödyntää siinä asiakkailta vastaanotettua hukkalämpöä. Lämmön talteenotto biolämpövoimalan savukaasuista myös tehostuu.

Raunio kertoo Porvoon Energian rakentavan elementtihallin varastotiloineen pumppulaitteistolle lähelle Tolkkisten kahta voimalaitosta. Hallille haetaan rakennuslupa tavoitteena päästä rakentamaan 2024. Valmista pitää olla loppuvuodesta, jotta toimittaja voi tulla asentamaan pumput. Porvoon Energia hoitaa kytkennät kaukolämpö- ja sähköverkkoon.

“Kaukolämpöliitännät tehtiin valmiiksi jo viime kesänä, kun molemmat voimalat ensimmäistä kertaa 10 vuoteen olivat samaan aikaan poissa käytöstä huoltotöitä varten.”

Lämpöpumppulaitteisto on määrä ottaa käyttöön vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Sähkökattila Kevätkumpuun

Kaukolämpötuotannon monipuolistamishankkeeseen kuuluvasta kahdesta sähkökattilasta ensimmäinen sijoitetaan Kevätkumpuun siellä olevan, viime vuonna käyttöön otetun lämpöakun viereen. Kysymys on 10 megawatin tehoisesta kattilasta.

“Porvoon Sähköverkko saneeraa Kevätkummun sähköasemaa muun muassa meidän sähkökattilamme tarpeita ajatellen”, Ari Raunio toteaa.

“Kattilaa ei ole vielä tilattu ja tiedossa on, että Suomessa on tarkoitus lähiaikoina rakentaa satojen megawattien verran sähkökattilakapasiteettia, joten kattiloiden toimitusajat voivat venyä. Aikataulutavoite tähtää siihen, että kattila voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana.”

Suunnitellusta kahdesta sähkökattilasta toinen sijoitetaan todennäköisesti Harabackan lämpölaitoksen yhteyteen. Tarkempaa aikataulua ei vielä ole.

Kuvassa Kevätkummun lämpöakku

Lämpöhanke Nesteen kanssa etenee

Selvitykset Nesteeltä Kilpilahdesta mahdollisesti saatavan uusiutuvan lämmön hyödyntämisestä Porvoon Energian kaukolämpötuotannossa etenevät. Meneillään ovat muun muassa sopimusasioiden, energiamäärien ja teknisten spesifikaatioiden työstäminen sekä kahden vaihtoehtoisen putkistolinjauksen vertaileminen.

“Yhteistyö Nesteen kanssa sujuu erinomaisesti, tahto päästä molempia tyydyttävään lopputulokseen on vahva”, kertoo Raunio.

Hänen mukaansa lupaprosessi etenee hyvin, eikä esimerkiksi putkistolinjausvaihtoehtoihin tarvitse soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

“Linjausvaihtoehdot ovat molemmat noin vajaan 5 kilometrin pituisia. Toinen kulkee enemmän maan päällä kuin toinen. Pohjoisen vaihtoehtoehdon puolesta puhuu se, että maanpäällinen osuus sijoittuu pääosin meidän omalle tonttimaallemme, se kulkee eteläistä vaihtoehtoa enemmän veden alla, ja sen etuna on myös suurempi etäisyys Tolkkisten satamaan johtavasta vesiväylästä. Kustannuksiltaan näyttäisivät olevan aika samanarvoisia, mutta tätäkin puolta nyt selvitetään.”

Raunio kertoo tarkoituksena olevan, että Porvoon Energia vetää putkiston Tolkkisten voimalaitosalueelta Nesteen rajalle asti Kilpilahdessa, mistä Neste jatkaa putkistoa suunnitteilla olevaan elektrolyysilaitokseensa, jossa tuotetaan vihreää vetyä jalostamon tarpeisiin. Elektrolyysissä syntyy merkittäviä määriä lämpöä, ja sitä on tässä yhteishankkeessa tarkoitus hyödyntää Porvoon Energian kaukolämpötuotannon monipuolistamisessa.

“Olemme puhuneet noin 18 megawatin tehosta ja runsaan 100 gigawattitunnin lämpömäärästä, mikä on noin kolmannes meidän nykyään tuottamasta lämpömäärästä. Kesällä pärjätään selkeästi alle 10 megawatin teholla ja kulutushuipuilla tarvitaan jopa 115-120 megawattia. Vaihtelu on suurta.”

“Meille lämmön siirtäminen Nesteeltä on karkeasti noin 20 miljoonan euron investointi putkistoineen ja lämpöpumppuineen. Lämpöpumpuilla Nesteeltä tulevan raakalämmön lämpötila nostetaan kaukolämpöverkkoon sopivalle tasolle.”

Lämpöpumput sijoitetaan rakenteilla olevan lämpöpumppulaitoksen viereen. Tarkoitus on, että Nesteeltä tuotavaa lämpöä virtaisi kaukolämpöverkossa vuoden 2026 alkupuoliskolla. Tämä tarkoittaa Raunion mukaan putkiston asentamista viimeistään vuonna 2025. Raunio kuitenkin muistuttaa, että lopullista investointipäätöstä projektin käynnistämisestä ei kumpikaan osapuoli ole vielä tehnyt.

Teksti: Rolf Gabrielsson
Kuvat: Anssi Vuohelainen, Ansa Production

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 2/2023.