Siirry sisältöön

Pientalon lämmitysmuodolla on väliä!

Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa niin asumismukavuuteen kuin kiinteistön käyttökustannuksiin ja jälleenmyyntiarvoon. Mikäli suunnitelmissa on päivittää vanhan talon lämmitysjärjestelmää, tai mikäli olet valitsemassa lämmitysjärjestelmää rakenteille tulevaan taloon, ammattilaisen avulla saat valittua ratkaisun, joka on käyttövarma ja kohteeseen sopiva.

 

EKOenergia soveltuu hyvin lämmitysjärjestelmäsi ympäristöystävälliseksi energianlähteeksi!

Markkinoilla on suoranainen runsaudensarvi erilaisia lämmitysratkaisuja. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella ja harkita myös hybridiratkaisuja.

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys voidaan toteuttaa joko vesikiertoisena sähkölämmityksenä, ilmalämmityksenä tai huonekohtaisena patteri- tai lattialämmityksenä. Käyttöveden lämmitykseen tarvitaan erillinen vesivaraaja. Sähkölämmitys on helppo kytkeä ulkoiseen ohjaukseen, joka optimoi sähkönkäyttöä.

Käyttökustannusten alentamiseksi sähkölämmitystä voi täydentää esimerkiksi ilmalämpöpumpulla. Myös puun käyttö esimerkiksi varaavissa tulisijoissa alentaa ostettavan sähköenergian määrää.

Kaukolämpö

Kaukolämpöä tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa ja erillisissä lämpölaitoksissa. Kaukolämpöön liittyminen on helppoa ja nopeaa, kun lähistöllä on kaukolämmön jakeluverkko.

Lämpö siirretään kaukolämpöverkosta talon lämmönjakokeskukseen, jossa on lämmönsiirtimet tilojen lämmitykselle ja lämpimälle käyttövedelle. Lämmönjakotapana käytetään yleensä vesikeskuslämmitystä.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu siirtää ulkoilman lämpöenergian huonetilaan, ilma-vesilämpöpumppu vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, poistoilmalämpöpumppu taas ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta.

Oikein mitoitettuna ilmalämpöpumppu voi toimia talon ensisijaisena lämmitysmenetelmänä. Useimmiten niiden rinnalle kuitenkin suositellaan varalämmitysjärjestelmää kylmimpiä aikoja varten. Yleensä varalämmitysjärjestelmänä käytetään pumpun omia sähkövastuksia.

Ilmalämpöpumput sopivat erinomaisesti tukemaan muita lämmitysjärjestelmiä. Esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa ilmalämpöpumpun käytöllä voidaan tehokkaasti alentaa talon lämmityskustannuksia.

Maalämpö

Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta lämpöä. Syvemmissä, kallioon porattavissa lämpökaivoissa lämpöä saadaan maapallon ytimestä kallioon siirtyvästä energiasta sekä lämpimistä pohjavesivirtauksista. Vesikiertoinen lattialämmitys soveltuu erityisen hyvin maalämpöpumpun lämmönjakotavaksi.

Ennen maalämpöpumpun hankintaa tulee olla yhteydessä sähköverkkoyhtiöön. Maalämpöputkiston asentaminen edellyttää myös toimenpidelupaa, ja jos putkistoa suunnitellaan asennettavaksi vesistöön, vesialueen omistajan lupaa.

Aurinkokeräimet

Ympäristöystävällinen aurinkolämpöjärjestelmä koostuu esimerkiksi talon katolle asennettavista aurinkokeräimistä, varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta. Lämmön jakelu toimii parhaiten vesikiertoisena lattialämmityksenä, vesipatterilämmityksenä tai ilmalämmityksenä. Parhaiten keräimet soveltuvat päälämmitysjärjestelmää täydentäväksi lämmitysmuodoksi.

Pelletit

Pelletit puristetaan yleensä sahanpurusta ja puulastuista, joskus hakkeesta tai rankapuusta.Pellettilämmitysjärjestelmä koostuu kattilasta, polttimesta, siirtoruuvista ja varastosiilosta, ja järjestelmä liitetään vesikiertoiseen lämmönjakoon. Sekä varastosiilo että pellettien toimitus tontille vaativat runsaasti tilaa: keskikokoinen omakotitalo kuluttaa noin 8 kuutiota pellettejä vuodessa.

Pellettitakkaa voi hyödyntää toisen lämmitysjärjestelmän rinnalla. Monet mallit toimivat termostaatin tai ajastimen avulla, ja osa voidaan kytkeä vesikiertoiseen lämmitykseen tai vesivaraajaan.

Hake-, pilke- ja halkokattilat

Myös hake- pilke- ja halkokattilat käyttävät polttoaineenaan puuta. Lämmönjakojärjestelmänä on yleensä joko vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitysverkko. Samoin kuin pellettilämmityksessä, myös tätä lämmitysmuotoa harkittaessa on suunniteltava tarkkaan polttoaineen hankinta ja säilytys.

Tulisijat

Tulisijojen lämmitystehoa ei kannata aliarvioida! Vaikka tulisijat harvoin ovat ainoa lämmitysjärjestelmä, niillä on helppo täydentää muita lämmitysmuotoja. Takkaa kannattaa käyttää erityisesti kovien pakkasten aikaan. Tulisijaa harkitsevan kannattaa tutustua myös helppokäyttöiseen pellettitakkaan.

Maakaasulämmitys

Maakaasulla toimiva lämmitysjärjestelmä on hyvin samankaltainen kuin öljylämmityksessä. Maakaasua ei kuitenkaan varastoida kuten öljyä, vaan lämmitysjärjestelmä liitetään paikkakunnan kaasunjakeluverkostoon. Maakaasulla on alueellisesti hyvin rajallinen saatavuus, mutta verkoston läheisyydessä se voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto.

Öljylämmitys

Öljylämmitysjärjestelmä koostuu öljykattilasta, öljypolttimesta, säätölaitteista ja öljysäiliöstä. Myös öljylämmitys liitetään vesikiertoiseen lämmönjakelujärjestelmään. Öljy on myös fossiilinen, erittäin hitaasti uusiutuva polttoaine, ja sen käytöstä luopumista suositellaan mm. ilmastotavoitteiden vuoksi laajasti.

Hybridiratkaisut

Hybridilämmityksellä tarkoitetaan kahden tai useamman lämmitysmuodon yhdistämistä ja vuorottelua esimerkiksi vuoden- tai vuorokaudenajan mukaisesti. Parhaimmillaan älykkäät laitteistot huolehtivat siitä, että lämmitysjärjestelmä käyttää kullakin hetkellä edullisinta energiamuotoa.

Säästöä myös lämmityksen tarvetta vähentämällä

Lämmitysjärjestelmän valinnan rinnalla on järkevää miettiä myös keinoja, joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua ja lämmityksen tarvetta alennettua. Hyvin todennäköistä on, että kaikki rakennuksen lämmitystarpeen pienentämiseen tähtäävät investoinnit ovat kannattavia. Ikkunoiden vaihtaminen, lämmön talteenottoratkaisut, rakenteiden tiivistäminen ja/tai eristäminen sekä älykäs käytönohjaus voivat vähentää merkittävästi lämpöhukkaa ja ostoenergian tarvetta.

Lähteet: Motiva, Energiatehokas Koti, Ymparisto.fi

_ _ _

Teksti: Nita Torni
Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 2/2021.