Siirry sisältöön

Datahub käyttöön: mikä muuttui?

Kansallinen, lakisääteisesti perustettu ja kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiön ylläpitämä sähkönkäyttötietoja yhteen kokoava portaali, Datahub, otettiin käyttöön helmikuussa.

Kun asiakas tekee sähkösopimuksen ja ostaa sähköä, hänestä tulee osa sähkömarkkinoita ja niihin liittyvää tiedonvaihtoa. Ennen Datahub-tiedonvaihtojärjestelmää tietoa sähkösopimuksista ja sähkönkäyttöpaikoista oli hajautetusti eri energiayhtiöiden omissa järjestelmissä, mikä teki tiedonvaihdosta hidasta ja kankeaa. Datahub-järjestelmän käyttöönoton myötä tiedonvaihto selkeytyy ja nopeutuu, mikä parantaa sekä sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän että sähkönsiirrosta vastaavan toimintaa sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkoihin ja niiden kulutusseurantaan liittyvien tietojen osalta.

Datahubiin siirtyminen on ollut pitkällinen prosessi ja suuri ponnistus kaikille energiayhtiöille.

Käy tutustumassa Datahubiin!
www.pbe.fi/datahub

”Energiayhtiön näkökulmasta Datahubin käyttöönotto on ja on ollut suuri ponnistus, kun tietojärjestelmiä on pitänyt sovittaa yhteen ja samalla päivittää omia toimintatapoja. Järjestelmän käyttöönotto on meilläkin näkynyt asiakaspalvelussa asti, kun koko tiimi on valjastettu Datahubiin menevän ja sieltä tulevan tiedon käsittelyyn. Tavoite on, että tiedonvälitys selkiytyy, mutta kokonaishyödyt nähdään vasta pidemmän käytön jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat tottuneempia järjestelmän käyttäjiä”, kommentoi Maria Käki, Porvoon energian asiakkuuspäällikkö.

Mitä Datahubissa voi tehdä?

Datahub-asiakasportaalissa voi tarkastella eri sähköyhtiöiden järjestelmään syöttämiä tietoja sekä valtuuttaa eri osapuolet katsomaan järjestelmään talletettuja sähkönkäyttötietoja esimerkiksi tarjousten antamista varten. Kirjauduttuasi pääset tarkastelemaan sekä voimassa olevia että jo umpeutuneita sopimuksia, sopimusten yksityiskohtia ja niihin liittyviä kulutustietoja, käyttöpaikkakohtaisia tietoja sekä esimerkiksi omaa energiankulutustasi valitsemallasi aikavälillä. Lisäksi palveluun kirjautuu tapahtumahistoria, eli palvelun käyttäjänä näet, mitä sopimuksiin liittyviä tapahtumia järjestelmään on osaltasi kirjautunut.

Datahubissa ei ole mahdollista päivittää tai muuttaa tietoja, vaan kaikki tietoihin liittyvät päivitykset hoidetaan edelleen varsinaisen sopimuskumppanin kanssa heidän omissa palvelukanavissaan. Jos sinulla on esimerkiksi sähkösopimus paikallisen sähkönjakeluyhtiön kanssa mökkipaikkakunnallasi ja toinen sopimus kotisi sähkönkäyttöä varten kotipaikkakunnallasi, näet Datahubissa tiedot molemmista, mutta muutostarpeissa otat yhteyttä suoraan sopimuksesta vastaavaan yhtiöön muutosten tekemiseksi.

Uudet käyttöpaikkatunnukset

Datahubin myötä siirryttiin myös uusiin käyttöpaikkatunnuksiin, kun aiemmat tunnukset vaihtuivat niin sanotuiksi GSRN-tunnuksiksi (Global Service Relation Number). Kaiken kaikkiaan 18 merkkiä sisältävä GSRN-tunnus muodostuu yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Uuden tunnuksesi näet esimerkiksi sähkölaskultasi tai Datahubista.

Turvallinen palvelu

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat Datahubissa tärkeässä roolissa. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain osapuoli, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä, ja portaaliin kirjaudutaan käyttämällä Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Teksti: Nita Torni
Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 1/2022.