Siirry sisältöön

Sponsorointi ja tukitoiminta

Mukana hyvällä energialla

Porvoon Energia haluaa olla aidosti vastuullinen energiayhtiö ja aktiivinen osa paikallisyhteisöä tukemalla ja kehittämällä osaltaan myös paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. Erilaiset sponsorointi- ja muut tukihankkeet ovat yksi tapa osallistua ja osallistaa.

Porvoon Energialla on pitkät perinteet muun muassa paikallisen urheilun ja kulttuurin tukemisessa. Porvoolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia kehittävien hankkeiden tukeminen on ollut Porvoon Energialle tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa.

Kolme painopistealuetta

Tukitoiminnalle on Porvoon Energiassa linjattu yrityksen arvoihin perustuen kolme painopistealuetta, joiden pohjalta tukikohteista päätetään. Vihreälle energiayhtiölle ympäristö ja toiminnan vastuullisuus ovat tärkeitä kriteereitä, joten tavoitteena on ympäristöarvot huomioiva vastuullinen toiminta kaikessa tekemisessä. Lapset ja nuoret edustavat tulevaisuutta, joten iso osa tuesta halutaan ohjata ensisijaisesti nuorisotoimintaan. Keskittymällä paikallisiin hankkeisiin Porvoon Energia on vahvasti mukana rakentamassa, kehittämässä ja ylläpitämässä kotikaupunkinsa elinvoimaa.

Fokuksessa lapset ja nuoret

Porvoon Energia kohdentaa tukensa erityisesti lasten ja nuorten joukkueurheiluun ja kulttuuriin Porvoon seudulla, mutta tukee myös yksittäisiä paikallisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä seuroja, yhdistyksiä ja muita yhtiön toimialaan liittyviä yleishyödyllisiä toimijoita. Juuri päivitettyjen sponsorointitavoitteiden mukaisesti Porvoon Energia pyrkii valitsemaan niin sanotuiksi pääyhteistyökumppaneikseen muutamia seuroja ja yhdistyksiä, joiden kanssa tehdään aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Tuet pyritään jatkossa ohjaamaan seura- ja/tai lajikohtaisesti siten, että saman yhteistyötahon kanssa tehdään yksi niin sanottu kattosopimus vuodessa.

Porvoo Butchers 2019

PSS 2019

Porvoon Ajot 2021

Porvoon Akilles 2020

Porvoo Hunters 2019

Uusittu tuenhakuprosessi

Tuen hakemisen selkiyttämiseksi ja helpottamiseksi Porvoon Energia on uudistanut tukien haku- ja käsittelyprosessia. Kaikki sponsorointi- ja tukihakemukset jätetään Porvoon Energian verkkosivustolta löytyvällä hakulomakkeella, ja hakemukset käsitellään lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa, maalis-huhtikuussa sekä elo-syyskuussa.

Lisätietoja: www.pbe.fi/sponsorointi

Teksti: Nita Torni
Kuvat: Niko Laurila