Skippa till innehållet

Sponsorering och stöd

Tillsammans med bra energi

Borgå Energi vill vara ett på riktigt ansvarsfullt energibolag och en aktiv del av lokalsamhället genom att stödja och främja lokal välfärd och traktens livskraft. Olika sponsorerings- och andra stödprojekt är ett sätt att delta och att involvera.

Borgå Energi har långa traditioner när det gäller att stödja bland annat lokal idrott och kultur. För Borgå Energi har det varit en viktig del av bolagets ansvarsfulla affärsverksamhet att stödja projekt, som främjar barns och ungas välmående i Borgå.

Tre fokusområden

Borgå Energi har på basen av företagets värderingar fokus på tre områden när beslut fattas om stödmottagare. För ett grönt energibolag är miljö och verksamhetsansvar viktiga kriterier, varför målet är en ansvarsfull verksamhet som tar hänsyn till miljövärden i allt som görs. Barn och unga representerar framtiden, följaktligen vill vi rikta en stor del av stödet i första hand till ungdomsverksamhet. Genom att fokusera på lokala projekt är Borgå Energi starkt engagerat i att bygga, utveckla och upprätthålla livskraften i sin hemstad.

Fokus på barn och unga

Borgå Energi riktar sitt stöd särskilt till lagidrott och kultur för barn och unga i Borgåtrakten, men stöder även lokala evenemang och kampanjer samt klubbar, föreningar och andra allmännyttiga aktörer med koppling till bolagets bransch. I enlighet med de nyss uppdaterade sponsoreringsmålen siktar Borgå Energi på att välja ut ett fåtal klubbar och föreningar som sina så kallade huvudsamarbetspartners, med vilka ett aktivt och långsiktigt samarbete bedrivs. I framtiden strävar man efter att styra stödet klubb- och/eller grenvis så att ett så kallat paraplyavtal görs med en partner per år.

Porvoo Butchers 2019

PSS 2019

Porvoon Ajot 2021

Porvoon Akilles 2020

Porvoo Hunters 2019

Förnyad stödansökningsprocess

För att förtydliga och underlätta ansökan om stöd har Borgå Energi reformerat stödansöknings- och -handläggningsprocessen. Alla sponsorerings- och stödansökningar görs med hjälp av ansökningsformuläret som finns på Borgå Energis webbsida och ansökningar handläggs i princip två gånger per år, i mars-april och i augusti-september.

Mer information: www.pbe.fi/sponsorering

Text: Nita Torni
Bilder: Niko Laurila