Siirry sisältöön

Sää ja tuuli vaikuttavat yhä enemmän sähkön hintaan

Vuosi 2024 alkoi sähkön hinnan suurilla vaihteluilla, mihin vaikutti erityisesti vaihtelevat sääolosuhteet. Sähköntuotanto on nykyisin yhä enemmän säästä riippuvainen lisääntyneen tuuli- ja aurinkovoiman takia, sanoo Porvoon Energian sähkökauppapäällikkö Benny Broman.

Esimerkkinä suuresta hintavaihtelusta Porvoon Energian sähkökauppapäällikkö Benny Broman mainitsee viidennen tammikuuta.

“Tuotantotarjonta oli silloin vähäistä ja kysyntä suurta. Illalla tuntihinta nousi 1 896 euroon megawattitunnilta (MWh) eli 1,896 euroon kilowattitunnilta (kWh), ilman arvonlisäveroa.”

Mutta myös negatiivisia hintoja on esiintynyt tuulen ollessa voimakas ja kulutuksen alhaisempi. Sähköhintojen trendi on Bromanin mukaan yleisesti ottaen ollut laskeva johtuen siitä, että kulutus on Euroopan sääolosuhteiden ja taloudellisen tilanteen takia ollut melko vähäistä.

“Laskeva hintatrendi on nyt pysähtynyt, ja on vaikeaa ennustaa, miten hintakehitys jatkuu. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun uusiutuvan sähkön tarjonta lisääntyy. Samaan aikaan myös kysyntä kasvaa, kun nopeaan tahtiin asennetaan sähkökattiloita ja lämpövoimalaitoksiin erilaisia lämpöpumppujärjestelmiä. Hieman pidemmällä aikavälillä Pohjoismaihin suunnitellaan suuria teollisuuslaitoksia, jotka kuluttaisivat paljon sähköä. Vielä emme tiedä, miten nämä investoinnit toteutuvat ja milloin.”

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat vesitase Pohjoismaissa, polttoainehinnat sekä päästöoikeuksien hinta. Tätä kirjoittaessa vesitase on normaalitasolla ja kaasuvarastot Euroopassa hyvällä täyttötasolla, korkeammalla kuin samaan aikaan vuosi sitten.

Riskeistä Broman mainitsee maailman levottomuudet sekä kuivan kesän ja heikon tuulen aiheuttaman hintariskin. Heikko tuuli voi merkitä korkeita spot-hintoja myös kesällä.

“Pohjoismaat eivät toki ole niin riippuvaisia polttoaineiden hinnoista kuin mantereella ollaan, mutta kyllä niillä joka tapauksella vaikutusta on. Kaikenkaikkiaan sähkön tulevia hintoja on, kuten aina, vaikea ennustaa hieman pidemmällä aikavälillä. Vuodesta 2025 lähtien analyysitalojen hinta-arviot ovat korkeammalla tasolla kuin markkinoiden tällä hetkellä asettama taso.”

“Moni tekijä vaikuttaa spot-hintaan, mutta säällä ja tuulella on yhä suurempi merkitys hintakuvaan”, Broman kiteyttää.

Melkein puolet omista laitoksista

Vuonna 2023 Porvoon Energian myymästä sähköstä 46,4 % tuli sen omista tuotantolaitoksista Suomessa. Toinen osa, 53,6 %, ostettiin Nordpoolin sähköpörssistä ja muista energia-alan yrityksistä.

“Oma tuotanto antaa hyvän hintavakauden, ja sen ansiosta olemme hieman vähemmän riippuvaisia suurista hintamuutoksista”, sähkökauppapäällikkö Benny Broman toteaa.

*SV (Suomen Voima) on 16 paikallisen ja alueellisen energiayhtiön omistama. Porvoon Energialla on selvästi suurin omistajaosuus, 20 prosenttia. Yhtiö toimii Mankala-periaatteen mukaan ja sen päätehtävä on hankkia omistajayhtiölleen sähköä omakustannushintaan ja täten edistää niiden omavaraisuutta.

_ _ _

Teksti: Rolf Gabrielsson
Kuvat: Unsplash, Creative Peak

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 1/2024.