Skippa till innehållet

Väder och vind påverkar elpriserna alltmer

År 2024 började med stora fluktuationer i elpriserna, i hög grad på grund av varierande väderlek. Elproduktionen är alltmer beroende av vädret, vilket i sin tur beror på att vind- och solkraften har byggts ut, säger Borgå Energis elhandelschef Benny Broman.

Borgå Energis elhandelschef Benny Broman lyfter upp den 5 januari som ett exempel på de stora prisvariationerna.

“Då var produktionsutbudet litet och efterfrågan stor. På kvällen steg timpriset till 1 896 euro per megawattimme (MWh), alltså 1,896 euro per kilowattimme (kWh) utan mervärdesskatt.”

Kraftiga vindar och låg förbrukning har också kunnat leda till negativa priser. Enligt Broman har trenden varit nedåtgående för elprisernas del. Dethär beror på att förbrukningen varit ganska låg på grund av väderförhållandena och den ekonomiska situationen i Europa.

“Den nedåtgående pristrenden har nu stannat av och det är svårt att förutspå hur priserna fortsätter utvecklas. Utbudet på förnybar el somproduceras med vind- och solkraft ökar. Samtidigt ökar efterfrågan då elpannor och olika värmepumpssystem installeras i snabb takt. På lite längre siktfinns det planer på stora nordiska industrianläggningar som skulle förbruka mycket el. Vi vet ännu inte hur och när de här investeringarna förverkligas.

Hydrobalansen i Europa, bränslepriserna och priserna på utsläppsrättigheter påverkar också elpriserna. I skrivande stund är hydrobalansen på normal nivå och gasförråden i Europa fyllda till en bra, högre grad än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Enligt Broman hör oroligheterna ute i världen, en torr sommar och svaga vindar till prisriskerna. Svaga vindar kan leda till höga spotpriser också på sommaren.

“De nordiska länderna är förstås inte lika beroende av bränslepriserna som länderna på kontinenten, men oberoende har bränslepriserna en inverkan. Faktum är att det, som alltid, är svårt att förutspå de kommande elpriserna på lite längre sikt. Från 2025 är analysföretagens prisuppskattningar på en högre nivå än marknadsnivån just nu.”

“Många faktorer påverkar spotpriset, men väder och vind har en allt större betydelse för prisbilden”, sammanfattar Broman.

Nästan hälften av elen från egna anläggningar

År 2023 kom 46,7 procent av den el Borgå Energi sålde från bolagets egna produktionsanläggningar i Finland. Resten, 53,6 procent, köpte bolaget från elbörsen Nord Pool och från andra företag inom energi- branschen.

“Egen produktion ger en bra prisstabilitet. Tack vare det är vi lite mindre beroende av stora prisförändringar”, konstaterar elhandelschef Benny Broman.

*FK (Finska Kraft) ägs av 16 lokala och regionala energibolag. Borgå Energi har den klart största ägarandelen, 20 procent. Bolaget fungerar enligt Mankala-principen och dess huvudsakliga uppgift är att skaffa sina ägare el till självkostnadspris och samtidigt främja ägarnas soliditet.

_ _ _

Text: Rolf Gabrielsson
Bilder: Unsplash, Creative Peak

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2024 .