Siirry sisältöön

Yhteistyökumppaniesittely

Tulevaisuuden sähköverkkoja rakentamassa

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab palvelee energiayhtiöitä, kaupunkeja ja kuntia sekä pienasiakkaita monenlaisissa sähköasiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Porvoon Energian ja Keravan Energian tasaosuuksin omistama yhtiö perustettiin vuonna 2017.

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab (UVR) keskittyy sähköverkkojen rakentamiseen, mutta toimittaa käytännössä kaikenlaisia ulkotiloissa toteutettavia sähkötöitä ilmajohdoista, kojeistoista, muuntamoista ja kaapeliverkoista pientalojen tonttikeskuksiin ja pistorasioihin saakka. Yhtiö hoitaa myös valaistusverkkoja ja akuutteja vikakorjauksia.

”Tavoitteemme on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita asennuspalveluita paikallisena ja luotettavana toimijana”, kertoo UVR:n toimitusjohtaja Kaj Ljungberg.

Vahva osaamistausta

Sähköverkkojen kanssa työskenneltäessä tarvitaan ammattitaitoa, nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta. Nopeasti muuttuviin tilanteisiin on harjaannuttu myös URV:llä.

”Tuotamme paikallisille verkkoyhtiöille häiriöttömän sähkönjakelun ylläpitoon liittyviä 24/7-päivystys- ja viankorjauspalveluita. Päiväsuunnitelmiin tulee siten usein muutostarpeita, joihin on kyettävä reagoimaan nopeasti”, Ljungberg jatkaa.

Vaikka yhtiö ei ole vielä ehtinyt pitkään ikään, sen osaamistausta on vahva, perustuuhan se omistajiensa yli sadan vuoden kokemukseen, tietoon ja taitoon. Toimitusjohtaja Ljungberg luottaa 45 alan ammattilaista käsittävään tiimiinsä.

”Luotettavuus, nopeus ja ammattitaito ovat valttejamme. Tekemisessämme korostuu arvojemme mukainen toiminta: työturvallisuus, ympäristön huomiointi, asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Aktiivinen osallistuminen, välittäminen, asioiden loppuun saattaminen sekä jatkuva uudistuminen ovat puolestaan osa yrityksemme markkina-aseman ja kilpailukyvyn ylläpitoa”.

Tiivis ja hedelmällinen yhteistyö

UVR toimittaa Porvoon Energialle alihankkijana mm. sähköverkon korjauksia, maakaapelointeja sekä katuvalohuoltoa. Yhteistyö on ollut tiivistä UVR:n perustamisesta lähtien. Ljungberg uskoo, että sujuvan yhteistyön takana on avoin, luottamukselle rakentuva ilmapiiri sekä molempien tahojen ymmärrys toistensa liiketoiminnasta.

”Näillä eväillä on mielestämme päästy siihen tavoiteltavaan win/win-tilanteeseen, joka takaa hedelmällisen yhteistyön”.

Kuvat: UVR