Skippa till innehållet

Presentation av samarbetspartners

Vi bygger framtidens elnät

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab betjänar energibolag, städer och kommuner samt småkunder med uppgifter av många olika slag, som kräver elektrisk fackkunskap. Bolaget, som till hälften ägs av Borgå Energi och till hälften av Kervo Energi, grundades år 2017.

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab (NNB) fokuserar på byggande av elnät, men utför i praktiken alla slags elarbeten utomhus, allt från luftledningar, apparaturer, transformatorer och kabelnät till tomtcentraler och vägguttag för privathushåll. Bolaget sköter också belysningsnät och akuta felreparationer.

”Vår målsättning är att som en lokal och pålitlig aktör producera kostnadseffektiva och högklassiga installationstjänster”, berättar NNB:s verkställande direktör Kaj Ljungberg.

Solid kompetensbakgrund

Då man jobbar med elnät krävs det fackkunskap, snabb reaktionsförmåga och flexibilitet. Att anpassa sig till snabbt föränderliga situationer har man vant sig vid också i NNB.

”Åt lokala nätbolag tillhandahåller vi jour- och felreparationstjänster 24/7, vilka behövs för upprätthållandet av en störningsfri eldistribution. Det uppstår sålunda ofta ändringsbehov i planerna för dagen, som det gäller att snabbt reagera på”, fortsätter Ljungberg.

Fastän bolaget inte ännu nått någon hög ålder är dess kompetensbakgrund solid. Där finns ju ägarnas under mer än 100 år insamlade erfarenhets-, kunskaps- och färdighetskapital. Verkställande direktör Ljungberg litar på sitt 45 branschproffs starka team.

”Pålitlighet, snabbhet och fackkunskap är våra trumfkort. I allt vad vi gör accentueras de värden, som styr vår verksamhet, nämligen arbetarskydd, miljöhänsyn, kundorientering och flexibilitet. Med ett aktivt deltagande, genom att bry sig om och slutföra det vi åtagit oss samt genom att fortlöpande förnya oss försäkrar vi oss om att företaget bibehåller sin marknadsställning och konkurrenskraft”.

Nära och fruktbart samarbete

Som underleverantör sköter NNB för Borgå Energis räkning bland annat elnätsreparationer, jordkabelarbeten och underhåll av gatubelysning. Samarbetet har varit nära ända sedan NNB:s grundande. Ljungberg tror att det smidiga samarbetet har sin förklaring i en öppen och förtrolig atmosfär samt i varderas förståelse för varandras affärsverksamhet.

”Med det här i matsäcken har vi enligt vår mening nått den eftersträvansvärda win/win-situation, som garanterar ett fruktbart samarbete”.

Bilder: NNB