Siirry sisältöön

Pientuulivoima on uusiutuvaa lähienergiaa

Suomessa tuulee erityisesti talvikuukausina, ja meillä on paljon tuulivoiman tuotantoon soveltuvia rannikko- ja merialueita. Tuulivoimaa voidaan rakentaa myös tuntureille ja sisämaahankin, mikäli olosuhteet ovat otolliset. Tuulivoima on noussut vaihtoehdoksi myös pientalojen ja kesämökkien energialähteenä.

Tuulivoimalan toiminta perustuu tuulen liike-energiaan ja sen muuntamiseen sähköksi esimerkiksi tuulen voimalla liikkuvien lapojen ja generaattorin avulla. Koska tuuliolosuhteet ovat voimakkaasti muuttuvia, ei tuulivoimasta välttämättä ole ainoaksi energialähteeksi. Sillä voidaan kuitenkin tehokkaasti täydentää muita käytössä olevia energiamuotoja ja sitä kautta laskea omaan sähkönkäyttöön liittyviä kustannuksia.

Pientuulivoiman tuotannossa käytettävien pientuulivoimaloiden nimellisteho on alle 50 kW. Tuuliselle paikalle sijoitettu pientuulivoimala on energiataloudellisesti hyvä vaihtoehto omaan energiantuotantoon. Tuulivoimaa voidaan käyttää aurinkoenergian tavoin esimerkiksi akkujen varaamiseen, käyttöveden lämmitykseen tai suoraan kotitalouden energiantarpeisiin.

Tuulivoimala on näkyvä ja tilaa vaativa elementti, myös pientuotannossa.

Tuulivoimala on näkyvä ja tilaa vaativa elementti, myös pientuotannossa, koska laitteiston on oltava riittävän suuri ja oikein sijoitettu, jotta se tuottaisi riittävän hyötysuhteen. Tuulivoiman ympäristövaikutukset liittyvätkin esimerkiksi ääneen, maiseman muutoksiin, lavoista syntyvään välkkeeseen ja mahdollisiin eläimistölle, kuten linnustolle, aiheutuviin haittoihin.

Tuulivoimaa harkittaessa tulee ensin olla yhteydessä paikalliseen sähköverkkoyhtiöön sekä oman kunnan rakennusviranomaiseen lupa-asioiden selvittämiseksi, koska esimerkiksi kaava-alueella voi olla vaikeaa saada voimalalle rakennuslupaa. Ympäristöön vaikuttavasta hankkeesta on hyvä keskustella ennakkoon myös naapureiden kanssa, vaikka lupamenettely ei sitä edellyttäisikään.

Tuulivoimalan hankinta on ennen kaikkea päätös uusiutuvan energian puolesta

Jokaisella itse tuotetulla kilowattitunnilla säästää 0,75 kg hiilidioksidipäästöjä hiilellä tuotettuun sähköön verrattuna.

Lue lisää Motivan oppaasta Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön ja tarkista, mitä on hyvä huomioida ennen pienvoimalaitoksen hankintaa!

Tutustu myös aurinkoenergiaan!