Siirry sisältöön

Ympäristöystävällinen aurinkoenergia

Aurinkoenergia on uusiutuva luonnonvara, jota on saatavilla lähes rajattomasti. Auringon energiaa imeytyy maan pintaan ja ilmakehään runsaassa tunnissa suurin piirtein saman verran, kuin mitä kulutamme ihmiskuntana vuodessa. Energiamuodon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat siten huikeat!

Auringonvalo koostuu valohiukkasista eli fotoneista, jotka osuessaan aurinkopaneeliin imeytyvät paneelin sähköä johtavaan materiaaliin. Fotoneista irtoaa elektroneja, jotka muodostavat virtaa aurinkokennoihin.Aurinkosähkö on auringon säteilyenergian suoraa hyödyntämistä aurinkopaneelin tai aurinkokeräimen avulla.

Aurinkoenergia on erinomainen vaihtoehto uusiutuvien energiamuotojen joukossa.

Aurinkoenergia on erinomainen vaihtoehto uusiutuvien energiamuotojen joukossa, koska sen hyödyntämisen ympäristövaikutukset ovat moneen muuhun sähköntuotantomuotoon verrattuna vähäisiä. Tuotannon ympäristövaikutukset liittyvät pääosin paneeleissa tarvittavien materiaalien kuten metallien tuotantoon ja riittävyyteen sekä käytöstä poistettujen paneelien kierrätykseen. Aurinkosähkön mikrotuotanto on myös sijainnillisesti ympäristöä säästävää, koska tuotantoon voidaan usein käyttää jo olemassa olevia pintoja.

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä ja aurinkokeräimillä lämpöenergiaa. Suurin hyöty aurinkoenergiasta saadaan oikein mitoitetulla pienvoimalaitoksella, johon kuuluvat oikein asemoidut paneelit/keräimet. Aurinkokeräimillä talteen otettua energiaa voidaan käyttää esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen.

Aurinkoenergian mikrotuottaja lisää omavaraisuuttaan ja pienentää hiilijalanjälkeään sekä elämisen kustannuksia. Vaikka omasta käytöstä ylijäävä sähkö on mahdollista myydä paikallissähköyhtiölle, suurimman taloudellisen hyödyn mikrotuotettu sähkö tuo omassa käytössä.

Aurinkoenergian potentiaali on suurimmillaan maalis-lokakuussa, mutta kennoista on hyötyä ympäri vuoden. Parhaat tuotanto-olosuhteet ovat – toisin kuin yleisesti ajatellaan – viileät ja aurinkoiset: viileä ilmastomme parantaa aurinkopaneelien hyötysuhdetta, kun paneelit eivät pääse kuumenemaan liiaksi!

Lisätietoa

Lue lisää aurinkoenergiasta ja sen hyödyntämisestä mikrotuottajana yhdessä Porvoon Energian kanssa.

Tutustu Motivan ja Omakotiliiton Aurinkosähköä kotiin -kampanjaan!