Skippa till innehållet

Miljövänlig solenergi

Solenergi är en förnybar naturresurs, som finns i nästan obegränsad omfattning. Energi producerad av solen absorberas på en timme i stort sett lika mycket i jordens markyta och atmosfären, som vi som mänsklighet förbrukar under ett år.

Solljuset består av ljuspartiklar, det vill säga fotoner, som då de träffar en solpanel absorberas av panelens elektriskt ledande material. Ur fotonerna lösgörs elektroner, som skapar ström i solcellerna. Solelektricitet är ett direkt utnyttjande av solens strålenergi med hjälp av solpaneler eller solfångare.

Solenergi är ett utmärkt alternativ bland de förnybara energiformerna.

Solenergi är ett utmärkt alternativ bland de förnybara energiformerna eftersom dess miljöpåverkan är ringa jämfört med många andra elproduktionsformer. Produktionens miljöpåverkan hänför sig i huvudsak till produktionen av de metaller, som behövs i panelerna och deras tillräcklighet, samt återvinningen av paneler som tagits ur bruk. Mikroproduktion av solelektricitet är också lokalt miljövänlig eftersom man ofta kan använda existerande ytor i produktionen.

Med solpaneler produceras el och med solfångare värmeenergi. Den största nyttan av solenergin får man med rätt dimensionerade mikrokraftverk, som har rätt placerade paneler/fångare. Energi tillvaratagen med solfångare kan användas till att exempelvis värma varmvatten för hushållsbruk.

Använder man solenergi ökar man sin självförsörjning och minskar sitt koldioxidavtryck och sina levnadskostnader. Fastän det är möjligt att sälja el, som blir över efter eget bruk, åt det lokala elbolaget har man den största ekonomiska nyttan av mikroproducerad el i egen användning.

Solenergipotentialen är störst i mars-oktober, men nytta har man av cellerna året runt. De bästa produktionsförhållandena är – tvärtemot vad man allmänt tror – svala och soliga: vårt svala klimat förbättrar solpanelernas verkningsgrad då de inte blir för varma.

Läs vidare

Läs mer om solenergi och dess mikroproduktion i samarbete med Borgå Energi.

Bekanta dig också med solenergikampanjen Aurinkosähköä kotiin (på finska)!