Skippa till innehållet

Ångra avtal

Räten att ångra avtal

Kunden har rätt att ångra ett nytt avtal inom 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks, utan att ange något skäl. Ångerrätten upphör 14 dygn efter avtalet ingåtts.

Vill ni använda ångerrätten skall ni skicka oss ett entydigt meddelande om ert beslut t.ex. per brev, fax eller e-post. För att hinna nyttja ångerrätten i tid räcker det alltså om ni informerar oss om ert beslut att ångra avtalet innan ångerperioden gått ut.

Borgå Energi Ab
Tolkis hamnväg 3, 06750 Tolkis
tfn (019) 661 411
asiakaspalvelu@porvoonenergia.fi

Ni kan också fylla i den valfria blanketten nedan.

Verkan av utövad ångerrätt

Ert avtal avslutas, då vi mottagit er ångerblankett. Om elleveransen börjat innan tiden för ångerrätten gått ut, är ni ersättningsskyldig för den el som levererats till er i enlighet med avtalsbekräftelsen.

 

  Ångra avtal *

  Ja, jag vill annulera avtalet:

  Beställningsdatum *

  Namn *

  Adress / Adresser *

  Telefon *

  Epost

  Datum *