Skippa till innehållet

Fjärrvärme - ett hållbart val

Fjärrvärme är ett säkert, pålitligt och lättanvänt val för att värma upp ditt hem. Den är också en hållbar uppvärmningsform av hög kvalitet som ökar på boendekomforten och värdet på ditt hem.

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland, och passar för alla typer av byggnader. Det är en tjänst där kunden överlåter uppvärmningen och dess drift åt proffs. Att ansluta sig / sin fastighet till fjärrvärme är enkelt och snabbt om fjärrvärmenätet finns i närheten.

Den nya fjärrvärmeutrustningen tar mindre plats än den gamla. Dessutom bidrar dagens moderna värmeregleringsautomatik till att minska på uppvärmningskostnader. Utrustningen är lätt att använda och kräver lite underhåll.

Borgå Energis fjärrvärme är grön och kolneutral närvärme. Den är inhemsk, pålitlig och sysselsätter lokalt. Den sparar på naturen för att den skapas från förnybara energikällor samt återvunnen värme. Med hjälp av innovativa lösningar och automation kan även återkommande, kallare fjärrvärmevatten användas effektivt.

Motivas guide

Vi valde fjärrvärme

Mikas egnahemshus i Borgå värmes med fjärrvärme.
Men vad är det varmaste gärningen Mika har gjort åt sin granne?

Brunberg Oy har valt fjärrvärme.
Vad är produktionschef Arto Salmelas varmaste gärning på godisfabriken?

Vår gröna, koldioxidneutrala produktion

Borgå Energi är en föregångare inom grön energi, och bolaget strävar målmedvetet att minska sitt ekologiska fotavtryck. Förnybara bränslenas andel av fjärrvärmeproduktionen är över 95 procent, och bolaget har ställt som mål att produktionen helt skall grunda sig på förnybara bränslen.

Samproduktionen av el och värme, också i bruk i Borgå Energis biokraftverk, är det viktigaste inslaget i fjärrvärmens energieffektivitet och miljövänlighet. Fjärrvärme utnyttjar värmeenergi som genereras i samband med elproduktion. Samproduktion är nästan dubbelt så effektivt som separat produktion av el och värme.

Borgå Energis biokraftverk i Tolkis producerar EKOenergi som har granskats av Finlands naturskyddsförbund. Vid produktionen av EKOenergi används endast träbaserade bränslen, så som bark, flis och spånor.

Användning av träbaserade bränslen ökar inte koldioxidhalten i atmosfären. Den koldioxid som dessa bränslen innehåller, binds upp av ny tillväxt och utsläppen är lika stora som de skulle vara om hyggesresterna skulle få förmultna i skogen.

Biokraftverket i Tolkis

  • Elproduktionens effekt 12,5 MW + 10,2 MW
  • Fjärrvärmeproduktionens effekt 38 MW + 38 MW
  • Årsproduktionen av fjärrvärme ca 240 GWh (täcker över 90 % av fjärrvärmeförsäljningen i Borgå)
  • Årsproduktionen av el ca 75 GWh (täcker ca 15 % av Borgå Energis elanskaffningsbehov)
  • Årsförbrukningen av bränsle ca 500 000 löskubikmeter skogs- och träflis.