Skippa till innehållet

Original prislista

Prislistan fungerar även som tidsbundna avtals fortsättning

Gäller fr.o.m 1.11.2023, priserna i kraft tills vidare

Till försäljning enbart på Borgå Elnäts verksamhetsområde. Prislistan fungerar som Borgå Energis tidsbundna avtals fortsättning, ifall inte nytt tidsbundet avtal ingås.