Skippa till innehållet

Meddelande 09.03.2023 kl. 8:56

Flytta fram förfallodagen och sköt betalningsärenden i Ropo Online eller ta kontakt med Ropo

Förfallodagen kan flyttas fram utan kostnad innan den ursprungliga förfallodagen inträffat. För fakturor som är i påminnelse- eller indrivningsskede uppbärs en kostnad på max. 5 € om man fly... Läs hela meddelandet ›

Borgå Elnät Ab

Vi äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker vid behov vårt elnät och säkerställer din eltillgång.