Skippa till innehållet

Borgå Elnät Ab

Vi äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker vid behov vårt elnät och säkerställer din eltillgång.