Skippa till innehållet

Borgå Elnät Ab

Vi äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker vid behov vårt elnät och säkerställer din eltillgång.

Vi ser till att du får hem din el.

Vi arbetar hela tiden för en allt bättre elförsörjningstrygghet. Om problem uppstår är vår driftspersonal alltid redo att vidta nödvändiga åtgärder. På det här sättet har vi kunnat upprätthålla en god leveranssäkerhet i vårt elnät.

Borgå Elnät Ab svarar på sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet av elnätet. Företagets uppgift är, inom ramen för myndighetskrav och kundbelåtenheten, att upprätthålla och utveckla elnätet enligt ikraftvarande standarder och förordningar. Vi överför elenergin till ditt hem, mäter din elförbrukning, står för elnätets kontroll och ansvarar för elnätets underhåll.

Eldistribution

Till bolagets elnät, som totalt omfattar 3 700 km, finns ca 37 000 kunder anslutna. Genom att beställa en anslutning får du elen till ditt nya hem, din fritidsbostad eller ditt företag.

Elanslutningar

Gatubelysning

Borgå Elnät erbjuder också ett helhetskoncept för väg- och gatubelysningen åt Borgå stad och Borgnäs kommun. Verksamheten omfattar utomhusbelysningens planering, byggnation, underhåll och energileverans.

Säkrad energiförsörjning som mål

Vårt mål är att öka på vår jordkabelgrad till 60 % fram till år 2028.

Faktaruta

Bolaget grundades 1.1.1995

Personal 11

Kunder ca 37 000

Omsättning ca 28,4 milj. €

Nätaffärsverksamhet  26,4 milj. €

Väg- och gatubelysningsverksamhet 2 milj. €

Verksamhetsområde Borgå, södra Borgnäs, västra Lovisa

 

Nätets längd 3700 km

Nätets återanskaffningsvärde 150 milj. €

Nätets nuvärde 57 milj. €

Investeringar ca 8 milj. €/år

Vi samarbetar mm. med Nylands Nätbyggnad Ab (NNB)