Skippa till innehållet

OmaLiittymä-tjänsten

I Borgå Elnäts OmaLiittymä-tjänsten kan du till exempel beställa ny och göra ändringar i befintliga elanslutningar.