Skippa till innehållet

Elanslutningar

När man vill ansluta en fastighet till elnätet behövs en elanslutning.
På denna sida hittar du mer information om beställning av ny elanslutning. Här hittar du mer information om ändringar i befintliga anslutningar.