Skippa till innehållet

Elanslutningar

På denna sida hittar du info angående att beställa ny elanslutning, om att göra ändringar i existerande anslutning och om hurdana elärenden byggaren bör beakta.

Vad behövs en elanslutning till?

Med elanslutning avses kundens rätt att ansluta sig till Borgå Elnät Ab:s distributionsnät. Anslutningen ger dig el till tomtgränsen och en grund för elavtal. Dessutom behöver du en mätarcentral och en anslutningskabel, vilka du beställer av valfri elentreprenör.

Anslutningsavtalet görs alltid skriftligen. I avtalet nämns anslutningens storlek, var den finns, dess storlek och giltighetstid. Anslutningsavgiften framgår ur vår prislista. När avtalet är undertecknat bygger vi ut distributionsnätet till den överenskomna platsen.

Innan du beställer anslutning

Red ut det kommande effektbehovet och gör en uppskattning av din kommande förbrukning för att välja rätt mätmetod.

Hushållskunder

Beställ elanslutning

Företagskunder

Beställ elanslutning