Skippa till innehållet

Fakturering

El- och fjärrvärmefakturering

Frågor som rör betalningen av fakturan:

tel. (09) 2315 0468 (lna/msa)
porvoonenergia@ropocapital.fi

Vardagar kl 8.00-20.00

Lö kl 10.00-15.00

Frågor som rör innehållet i fakturan:

tel. 019 661 4140
laskutus@pbe.fi

Må-to kl 9.00-17.00

Fre kl 9.00-15.00