Skippa till innehållet

Elavtal för företag

Vi säljer ursprungsgaranterad, nollutsläpp och kolneutral energi.

PBE FÖRETAGSTARIFF är ett stabilt och på lång sikt ytterst konkurrenskraftigt avtal. Avtalet är i kraft tills vidare. Energipriset baserar sig på elbörsens utvekling under en längre period. Ett lätt och bekymmersfritt avtal då du inte vill följa med prisutvecklingen i börsen eller hålla koll på avtalstider. Vi meddelar om prisförändringar en månad i förväg.

PBE Q är ett elavtal som följer marknadspriserna. Avtalspriset utgår från noteringarna i NordPool-elbörsen och är i kraft tills vidare. Energipriset kontrolleras fyra (4) gånger per år: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. Det nya priset finns till handa en månad före ingången av ny prisperiod. Avtalsformen är lämplig för den som är intresserad av elbörsprissättningen men som vill att priset ändå inte kastar alltför mycket: prisperioderna på tre (3) månader balanserar börsprisernas förändringar.

PBE SPOT -avtalets pris utgår från noteringarna i Elspot-marknadspriset i NordPool-elbörsen. PBE SPOT -produktens pris består av en förbrukningsavgift, som är den samma som det timvisa elmarknadspriset i Finland (PBE SPOT H). Alternativt kan prissättningen basera sig på månadens medelpris (PBE SPOT M). Därtill kommer grundavgift och fast expeditionsavgift.

PBE FIX är ett (1) till tre (3) år långt avtal till fast pris. Priset bestäms utgående från det pris som elens börskurspriserna befinner sig på vid undertecknandet av avtalet. Avtalet är bekymmersfritt och lätt eftersom det fasta priset är det samma under hela avtalstiden. Efter den tidsbundna avtalstiden övergår avtalet autimatiskt i PBE FÖRETAGSTARIFF som är i kraft tills vidare.

PBE PRO är ett dynamiskt elavtal ämnad speciellt för storkunder. PBE PRO är en aktiv elbörsprodukt, som gör det möjligt för företaget att köpa el direkt till elbörsens dagspris. Elpriset kan vid behov bindas vin dagens elmarknadspris för upp till två år framåt. PBE PRO är rätt avtalsform för ditt företag då du vill aktivt följa med din elförbrukning och sköta om elanskaffningen på ett långsiktigt och prismedvetet sätt utgående från elmarknadens prissituation.

Alla företagsprodukter också som sertifierad EKOenergi

EKOenergi-märket är världens enda sertifieringsprogram för miljövänlig el. EKOenergi-märket garanterar att de allra strängaste internationella kraven uppnåtts i produktionen och försäljningen av elektriciteten. I Finland övervakas produktionen och försäljningen av EKOenergi av Finlands Naturskyddsförbund.

Borgå Energi producerar EKOenergi

Vi producerar PBE EKO i vårt biokraftverk i Tolkis. PBE Wind -vinkraften producerar vi som delägare i vinkraftsverket i Mäkelänkangas i Fredrikshamn och i Innopowers vindkraftverk runtom i landet.

Vill ditt företag bära sitt ekologiska ansvar på ett enkelt och konkret sätt? Välj då PBE EKO.

Företagsförsäljning

Förbrukar ditt företag mera än 60 000 kWh per år? Be om offert!

(PBE MIX tidsbundet avtal till fast pris, PBE PRO dynamiskt avtal

Företagsförsäljning tfn (019) 661 4220 eller växel (019) 661 411, må–fre kl. 8.00-16.00
yritysmyynti@pbe.fi

Prislistor

Kundservice

Förbrukar ditt företag under 60 000 kWh per år?

Då betjänar vår kundtjänst snabbt och smidigt:

Ring (019) 661 4230
må-to kl. 9-17.00, fre kl. 9-15.00
asiakaspalvelu@pbe.fi

Kundservice

Miljövänlig elektricitet

Borgå Energi producerar och erbjuder miljövänliga energitjänster.
Läs mer

Något att fråga om fakturan?

Här hittar du svar på frågor om fakturering!

Kolla svar