Skippa till innehållet

Info för byggaren och den som vill ha anslutning

Byggarens checklista

Som det gamla ordspråket säger är välplanerat hälften gjort. Ordspråket håller också bra i byggprojekt: efter flitig planering blir byggfasen enklare, mer effektiv och mer ekonomisk.

En del av ett byggprojekt består av planering av el- och uppvärmningslösningar. Nedan hittar du en checklista som vi har sammanställt för att hjälpa dig att komma igång i ditt eget arbete. Kolla också in sidan För byggaren!

Innan du får bygglov

Kontakta Borgå Energi / Borgå Elnät redan under planeringsskedet

Genom att kontakta oss i ett tidigt skede säkerställer du att el- och möjlig värmeförsörjningen fungerar då du behöver. Vi står gärna till tjänst med råd, information om leveranstider och kostnadsberäkningar för både el och värme.

Kartlägg elbehov och uppvärmningssystem

Dina val kommer att inverka på både boendekomfort och boendekostnaderna nu och framöver. I enlighet med nationella och internationella klimatmål måste nya hus byggas som så kallade lågenergihus, i framtiden även som passivenergihus. Kolla om du kan använda fjärr- eller geotermisk värme eller använda luftvärme och/eller solenergi.

Tips för energieffektivt boende hittar du här.

Fjärrvärmens ABC (på finska)

Läs mer om mikroproduktion

Gör en el- och VVS-plan

Att hantera helheten är nyckeln till framgång. Moderna system gör det möjligt att skapa energieffektiva, fjärrstyrda helhetslösningar som optimerar användningen av el och värme.

När bygglov har erhållits

Gör avtal om elanslutning och elleverans

Separata avtal görs för både elanslutning och elleverans. Du kan bekanta dig med Borgå Energis urval här: Avtal och anslutningar. Vår kundtjänst ger gärna mer information!

Ta hand om elförsörjning under byggtiden

Under byggtiden levereras elen via en tillfällig elcentral eller via den slutliga mätarcentralen. Vår kundtjänst hjälper också till med frågor gällande el under byggtiden.

Be om offerter och välj en el- och värmeentreprenör

Både el- och värmearbeten kräver installationsrättigheter. Kontrollera att entreprenören har de kvalifikationer som krävs och rätten att utföra det arbete som beställts. Du kan även se rekommenderade fjärrvärmeentreprenörer på denna sida.

Kontrollera att det inte finns underjordiska ledningar där du bygger

Du kan kontrollera situationen i ditt område på Kaivulupa.fi. I privata fastighetsområden erhålls ledningars placering vanligen från fastighetsägaren. Kolla också johtotietopankki.fi– och verkkoselvitys.fi-tjänsterna.

För att starta grävningsarbeten behövs både en ledningsrapport och tillstånd att starta grävningen. Tillstånd utfärdas alltid av fastighetsägaren. I allmänna områden utfärdas tillstånd vanligtvis av stadens/kommunens tekniska avdelning och i vägområden av NTM-centralen.

Kom ihåg jordningselektroden och stigvinkeln

En jordningselektrod måste installeras vid alla elektriska anslutningar. Den placeras främst i betongen i husfundamentet eller under fundamentet, inbäddat i marken.

Om du har beställt fjärrvärme måste en 90-graders stigvinkel installeras innan fundamentet läggs.

Innan du flyttar in

Fordra idrifttagningskontroll och driftsvägledning

Fordra en idrifttagningskontroll för både el och fjärrvärme. Ett bra avtal innehåller alltid vägledning om användningen av utrustningen och leverans av bruksanvisningar till kunden. Dessa hjälper dig att använda utrustningen säkert, effektivt och korrekt.

Arkivera alla bruksanvisningar, protokoll och ritningar omsorgsfullt

Alla dokument kan krävas för underhålls- och reparationsarbete. Det är en bra idé att hålla bruksanvisningar lätt tillgängliga så att utrustningen används och underhålls ordentligt.

Anslutning till fjärrvärmenätet

Borgå Energi har fjärrvärmeverksamhet i Borgå och Lovisa. Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är som regel möjligt för fastigheter, som ligger intill nätet.

Nätet utvidgas också fortlöpande till nya områden, varvid möjligheterna att ansluta sig till fjärrvärmenätet är beroende av efterfrågan. Både nybyggen och fastigheter, som byter uppvärmningssätt, kan anslutas.

Med kunden uppgörs ett avtal om anslutning till fjärrvärmenätet och leverans av värme.

Fjärrvärmens ABC (på finska)

Avtal och anslutningar

På den här sidan kan du bekanta dig med bl.a. våra el- och värmeanslutningar.

Läs mer

Kundservice

Vår kundservice hjälper dig när du har frågor!

Till kundservice