Skippa till innehållet

Råd, tips och vanliga frågor

Störningar och avbrott

Feltjänster

På Feltjänster hittar du bland annat avbrottskartor samt senaste felmeddelanden.

Läs mera

Förbered dig för elavbrott

Det finns två slags elavbrott: överraskande och planerade avbrott.

Läs mer

Vad göra vid elavbrott

Det blev elavbrott, vad skall jag göra? Läs våra tips och råd!

Läs mer

Standardersättningar

En elanvändare har rätt till standardersättning om man varit utan el i minst 12 timmar.

Läs mer

Förbrukning av elektricitet

Vanliga frågor, FAQ

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor vi får.

Läs mer

Energirådgivning

Energi är värdefullt och dess användning värt att överväga. Läs tips för att använda el på ett energieffektivt sätt!

Läs mer

Ändringar i elanslutningen?

Är det aktuellt att öka kapaciteten på huvudsäkringen? Det betyder dags att uppgradera den elektriska anslutningen också!

Läs mer

 

Mikroproduktion

Ifall du är vår elförsäljningskund kan du sälja oss den energi som du själv producerar och inte använder.

Läs mer

Fjärravlästa elmätare

En fjärravläst elmätare kan avläsas och dess funktioner styras med hjälp av en fjärrförbindelse.

Läs mer

Elsäkerhet

Användningen av el är tryggt då man kommer ihåg grundreglerna och inte tar onödiga risker.

Läs mer

Byte av egen huvudsäkring

Om huvudsäkringarna finns inne i fastigheten, kan man själv byta säkringen genom iakttagande av elsäkerhetsanvisningarna.

Läs mer

Stugan i sommarskick!

Kolla här vad som är viktigast att komma ihåg, så får du snabbt stugan i sommarskick och kan börja njuta av stugsäsongen fortare än du anar!

Läs artikeln

Förbered sommarstugan inför vintern

Vintern kommer, och om besöken till stugan blir mindre frekventa är det bra att förbereda den för det vintriga vädret innan första frosten sparkar in.

Läs mer

Flytt-checklista

Flyttar du till ett nytt hem? Kolla enkelt de viktigaste sakerna att komma ihåg från vår flytt-checklista!

Läs mer

Elbil är framtiden – och nuet! 

Elbilar är mer miljövänliga än traditionella förbränningsfordon och hjälper med att minska koldioxidavtryck.

Läs mer

För byggaren

För byggaren

Kontakta Borgå Energi / Borgå Elnät redan under projektplaneringsskedet.

Läs mer

Byggarens checklista

Före påbörjandet är det skäl att försäkra sig till exempel om att det inte finns el- eller telekablar i vägen. Checklista hjälper med planering!

Läs mer

Trädfällningshjälp

Ifall du vill fälla ett träd i närheten av en luftlinje, ta kontakt med en skogshuggare och beställ arbetet av dem.

Läs mer

Min Energi – Elektroniska tjänster

Öppna sidan här