Skippa till innehållet

Ett naturligt ekologiskt val

Utsläppsfri och kolneutral energi

Elavatal för privathushåll & små företag

När årskonsumptionen är under 60 000 kWh/år

Bekanta dig med avtalen

Företag, storkunder

Årskonsumption 60 000 kWh/år eller mer

Bekanta dig med avtalen

Grön energi från Borgå

Vi här på Borgå Energi både producerar och säljer el. Speciellt stolta är vi över våra moderna, gröna produktionsaläggningar, som vi på senaste tiden satsat stort på. Biokraftverket i Borgå producerar ekologisk värme i kombination med el av lokalt skogsflis. Biovärmeanläggningen i Lovisa fungerar med samma miljövänliga princip. I Fredrikshamn producerar vi solel i ett solkraftverk. På samma tomt har vi vindkraft. Vi äger också andelar i kraftverk som producerar el av förnybara energikällor runtom i landet samt i de andra Nordiska länderna.

Vi har som mål att kontinuerligt öka på vår egen produktionskapacitet. På så sätt kan vi försökra ett stabilt pris och inverka på både vårt eget och på våra kunders ekologiska handavtryck på ett positivt sätt. Därför kommer vi att satsa på miljövänliga produktionssätt som vatten, vind, sol och biokraft också i fortsättningen.

Prislistor

Här hittar du alla våra allmänna prislistor. Kolla in priset på driftsenergi efter kontraktstyp, elöverföringspriset eller elavgiftsandelen. Du hittar också priserna på våra elanslutningar och vår allmänna serviceavgifter.

Prislistorna

Kolla in våra elavtal

Det första egna hemmet? Flytt till egnahemshus? Kanske en ny sommarstuga? Vi har det rätta elavtalet för varje livssituation. All el vi säljer är utsläppsfri.

Bekanta dig

Vår gröna energi

Genom att välja miljövänlig energi bryr vi tilsammans om kommande generationer.

Läs mer

Samhällsansvar

All el vi säljer är utsläppsfritt och fjärrvärmen vi producerar är nästan till hundra prosent av förnybara bränslen.

Läs mer