Skippa till innehållet

Meddelande 09.03.2023 kl. 8:56

Flytta fram förfallodagen och sköt betalningsärenden i Ropo Online eller ta kontakt med Ropo

Förfallodagen kan flyttas fram utan kostnad innan den ursprungliga förfallodagen inträffat. För fakturor som är i påminnelse- eller indrivningsskede uppbärs en kostnad på max. 5 € om man fly... Läs hela meddelandet ›

Ett naturligt ekologiskt val

Utsläppsfri och kolneutral energi

Elavatal för privathushåll & små företag

När årskonsumptionen är under 60 000 kWh/år

Bekanta dig med avtalen

Företag, storkunder

Årskonsumption 60 000 kWh/år eller mer

Bekanta dig med avtalen