Skippa till innehållet

Vad göra vid elavbrott

Ett elavbrott slår ofta oväntat. På den här sidan hittar du tips om vad du kan eller skall göra vid elavbrott. Mer information om att förbereda dig för elavbrott hittar du här.

Det blev elavbrott, vad skall jag göra?

  • Om lamporna plötsligt slocknar eller tv:n slutar fungera, kan det vara fel på apparaten, ett elavbrott eller ett fel i hemmets elektriska nätverk. Testa först om lamporna tänds i andra rum och om andra apparater fungerar. Se sedan till att säkringarna är intakta. Byt vid behov ut säkringen eller återställ huvudbrytaren.
  • Om hela lägenheten är mörk och ingen utrustning fungerar, kan huvudsäkringen ha sprängts. Byt ut huvudsäkringen.
  • Se om grannarna har el. Vanligtvis hör lägenheter, närliggande hus och korta gator till samma elnät, och om elen är ute också i grannskapet är det ett större elavbrott.
  • Vid större avbrott är det sannolikt att vår dejour redan fått information om avbrottet. Kolla situationen på avbrottskartan på vår webbplats, som uppdateras i realtid. Vi rekommenderar att göra felanmälan först efter kontrollen, så att till exempel samtal som gäller en eventuell ny avbrottplats kan nå oss effektivt.

När ett större elavbrott har upptäckts

  • Vi rekommenderar att du stänger av elektriska apparater. När elen återställs, anslut inte alla enheter på en gång, eftersom en plötslig pik i elkonsumtionen kan stänga av elen igen.
  • Stäng av tvätt- och diskmaskinens vattenkranar av säkerhetsskäl.
  • Öppna inte frysen, den hålls frusen i flera timmar.
  • I kallt väder, stäng dörrar och fönster och använd spis vid behov.
  • Om du är medveten om en akut nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112. Såga inte, till exempel, på egen hand träd som har fallit på en ledning, utan rapportera det till vår felanmälan.
  • Kolla situationen efter stormen även utanför lägenheten. Kolla också läget för ditt fritidshus. Om det inte används året runt, kommer eventuella skador, utan inspektionsbesök, inte att märkas förrän nästa säsong börjar.

Nollfel

Om elapparater i hemmet inte fungerar, som de skall efter elavbrottet, eller om belysningen är starkare eller svagare än normalt, kan det bero på att nolledningen gått av. Det här leder i vissa elapparater till över- eller underspänning. Följden kan vara skador på apparaterna och i värsta fall livsfara. Om du misstänker ett nollfel skall du kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144 omedelbart.

Nollfel är vanliga i gamla fastigheter och i samband med omfattande stormar. Du kan också göra felanmälan elektroniskt med länken undertill.

Gör felanmälan här

Allmän info om störningar i eldistributionen

Energiindustrins webbplats innehåller information om störningar i eldistributionen, tips och anvisningar för hur man kan förbereda sig och information om effekterna av långa strömavbrott

Till energia.fi -sidan (informationen finns bara på finska)

Avbrottsvakt

Beställ avgiftsfri avbrottsinfo till din mobiltelefon. Textmeddelandetjänsten ger information om strömavbrott kl. 07-22. Vi sänder info om avbrottets orsak och hur länge avbrottet varar. Du får tillgång till tjänsten här.

Läs mer om AVBROTTSVAKTEN