Skippa till innehållet

Fjärrvärmes prislistor

Avgifter för anslutning | Försäljningstariff i Borgå, privat- och företagskunder

AVGIFTER FÖR ANSLUTNING TILL FJÄRRVÄRME

Priser fr.o.m. 1.1.2010

Effektavgiften bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas med användning av det i byggnadslovet nämnda RT-kortet (RT 120.12).

Abonnerad effekt Q kW Anslutningsavgift
0–18 3200 €
19–220 (1.340 € + Q x 103 €/kW)
221–660 (8.820 € + Q x 69 €/kW)
661– (34.956 € + Q x 29,4 €/kW)

Effekten anges i hela tal.

Om den abonnerade effekten är 0-50 kW skall kunden utöver den nämnda an- slutningsavgiften betala byggnadskostnaderna för den andel av anslutningsledningen som överstiger 20 m. Kunden svarar för ytbeläggnings- och grönarbeten på sin tomt.

Anslutningsavgiften för gamla byggnader bestäms från fall till fall.

Anslutningsavgiften är fri från mervärdesskatt.

FÖRSÄLJNINGSTARIFF FÖR FJÄRRVÄRMEENERGI I BORGÅ

Priset på fjärrvärme består av en effektavgift och priset på värmeenergi, det vill säga en förbrukningsavgift. Effektavgiften bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter. Byggnadsvolymen beräknas med användning av det i byggnadslovet nämnda RT-kortet (RT 120.12).

Anmärkningar

Då man vid faktureringen bestämmer värmeförbrukningen anses nedkylningen (=framledningstemperatur-returledningstemperatur) alltid vara minst 15 ̊C.
Om skattebestämmelserna förändras så beaktas förändringarna i priserna.

PRIVATKUNDER

Priser fr.o.m. 1.10.2021 (inkl. moms 24%)

Effektavgift

Abonnerad effekt Q kW Effektavgift (inkl. moms 24%)
0–11 (461) €/år
12–22 (Q x 41,60) €/år
23–220 (381 + Q x 24,71) €/år
221–660 (2.737 + Q x 13,99) €/år
661– (3.824 + Q x 12,34) €/år

Förbrukningsavgift / priset på värmeenergi

Produkt PBEvärme EKOvärme
Pris 71,68 €/MWh 72,92 €/MWh

FÖRETAGSKUNDER

Priser fr.o.m. 1.10.2021 (moms 0)

Effektavgift

Abonnerad effekt Q kW Effektavgift (moms 0%)
0–11 (372) €/år
12–22 (Q x 33,55) €/år
23–220 (307 + Q x 19,93) €/år
221–660 (2.207 + Q x 11,28) €/år
661– (3.084 + Q x 9,95) €/år

Förbrukningsavgift / priset på värmeenergi

Produkt PBEvärme EKOvärme
Pris 57,81 €/MWh 58,81 €/MWh