Skippa till innehållet

Felanmälningar

På denna sida hittar du länkar till våra felanmälan-sidor. Desto noggrannare information vi får, desto snabbare får vi felet löst.

Ifall elavbrottet berör ett större område får vi oftast information om det i ett tidigt skede och felsökningen eller reparationsarbetena har påbörjats. På vår avbrottskarta kan du se läget i vårt stamnät i realtid.

Med felanmälan kan du informera oss om elavbrott, träd som ligger på linjen eller om linjer som fallit ner på marken. Det går också enkelt att bifoga en bild i felanmälan.
Gör felanmälan

Felanmälan kan också göras per telefon 020 690 144

Elavbrott

  • Om lamporna plötsligt slocknar eller tv:n slutar fungera, kan det vara fel på apparaten, ett elavbrott eller ett fel i hemmets elektriska nätverk. Testa först om lamporna tänds i andra rum och om andra apparater fungerar. Se sedan till att säkringarna är intakta. Byt vid behov ut säkringen eller återställ huvudbrytaren.
  • Om hela lägenheten är mörk och ingen utrustning fungerar, kan huvudsäkringen ha sprängts. Byt ut huvudsäkringen.
  • Se om grannarna har el. Vanligtvis hör lägenheter, närliggande hus och korta gator till samma elnät, och om elen är ute också i grannskapet är det ett större elavbrott.
  • Vid större avbrott är det sannolikt att vår dejour redan fått information om avbrottet. Kolla situationen på avbrottskartan på vår webbplats, som uppdateras i realtid. Vi rekommenderar att göra felanmälan först efter kontrollen, så att till exempel samtal som gäller en eventuell ny avbrottplats kan nå oss effektivt.

Läs mer: Vad göra vid elavbrott

Felanmälan angående gatubelysning

Har gatubelysningen slocknat, blinkar den eller lyser den dag och natt? Gör en felanmälan angående gatubelysningen genom att märka stället på kartan. Vi har tagit i bruk en ny tjänst som möjliggör att du kan söka opp just den armatur som felet gäller, klicka på det rätta stället och beskriva hurudant fel just den armaturen eller stolpen har.

Kunderna är vår bästa informationskälla gällande söndriga eller felaktiga gatubelysningsarmaturer.

Anmäl om gatubelysningsfel

Felanmälan kan också göras per telefon 020 690 144

Service av gatubelysning

Reparationstiden för lampbyte/-reparation är ca tre (3) veckor i centrum samt ca fem (5) veckor på landsbygden.