Skippa till innehållet

Felanmälningar

Om du upptäcker ett elavbrott eller annat fel relaterat till elnätet, kontrollera först att felet inte redan har anmälts till oss.

Om elen går i ett större område är vi oftast redan medvetna om problemet och reparationsåtgärderna har påbörjats. På vår avbrottskarta kan du se planerade avbrott samt läget i vårt stamnät i realtid.

Avbrottskarta Felmeddelanden