Skippa till innehållet

Feltjänster

På våra Feltjänster -sidor hittar du information om el- och fjärrvärmenätverkens distributionsläge.
Ifall du vill göra en felanmälan, så kolla gärna först situationen på nätverkens egna avbrottskartor.

I Elnätets feltjänster kan du:

  • Kontrollera elnätets avbrottsläge
  • Göra en felanmälan angående elavbrott
  • Meddela om träd som fallit på ellinjen
  • Kontrollera gatubelysningens avbrottsläge
  • Gör gatubelysningens felanmälan
  • Tag i bruk elnätets avbrottsvakt

Öppna elnätets feltjänster

I Fjärrvärmenätverkets feltjänster kan du:

  • Kontrollera fjärrvärmens avbrottsläge

Öppna Fjärrvärmes feltjänster

Vid elavbrott

Kontrollera distributionsläget på kartan och gör en felanmälan vid behov.
Mer info och tips angående elavbrott hittar du här.