Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Meddelanden

Förbrukningsdata för småproduktion syns inte i Online

Från början av 2023 flyttade nettoberäkning av småproduktionen över från nätbolagen till Fingrids Datahub och denna förändring har förorsakat oss problem med datasystemet, vi får inte förbrukningsdatan synlig i Online. Vår systemleverantör försöker lösa problemet, men under tiden kan man se förbrukningsdatan i datahuben. Man loggar in i datahub med bankkoder, länken nedan. https://www.fingrid.fi/sv/elmarknaden/datahub2/logga-in-pa-datahub-kundportalen/

Problemet med förbrukningsdata som inte syns i Online-servicen för senaste dagarna har korrigerats

Edit: Förbrukningsdataproblemet i Online för de senaste dagarna är nu korrigerat. Bruksplatser med småproduktion är ännu under arbete och förbrukning för 2023 kan ännu inte ses. Problemet med ouppdaterade avtalspriser är ännu under arbete. *** Vi har problem med vår Online-service och förbrukningsdata för de senaste dagarna är inte synligt. Problemet med datasystemet är under… Read more »