Skippa till innehållet

Elnätets feltjänster

Kontrollera situationen på avbrottskartan, innan du gör felanmälan!

Felmeddelanden

Läs felmeddelanden

Råd och tips

Läs mer

Vid elavbrott

  • Kontrollera elnätets avbrottsläge på kartan
  • Kontrollera felmeddelanden
  • Ifall elavbrottet inte ännu har registrerats på kartan, gör felanmälan. Du kan även meddela om träd som fallit över el-linjerna

Gör felanmälan: elnätet

  • Gör felanmälan angående gatubelysning

Gör felanmälan: gatubelysning

Du kan även göra felanmälan per telefon 020 690 144.

På kartan kan man se alla planerade och oplanerade avbrott i vårt stamnät. På kartan syns inte lågspänningsfel, alltså fel som finns mellan förbrukningsplatsen och transformatorn.

Avbrottskarta