Skippa till innehållet

Fjärrvärmeprodukter

Värm på ett miljövänligt sätt – koldioxidneutral fjärrvärme är ett grönt, naturligt val.

Vi är det första finska bolaget vars fjärrvärme uppfyller stränga internationella EKOenergi-kriterier.

Vårt kraftverk i Tolkis, Borgå producerar miljövänlig fjärrvärme med förnybara energikällor, samt EKOenergi-märkt fjärrvärme som uppfyller strikta internationella kriterier. Som biobränsle använder vi bland annat skogsflis som inte lämpar sig för annan vidare användning.

Våra fjärrvärmeprodukter säljs till både våra privat- och företagskunder. Genom att välja vår miljövänliga fjärrvärme för att värma upp ditt hem eller företag bevarar vi tillsammans vår livsmiljö för kommande generationer! Du kan kontrollera om ditt hus ligger i Borgå Energis distributionsområde från vår fjärrvärmekarta.

Välj grönt eller det grönaste av alla!

Borgå Energi erbjuder två miljövänliga fjärrvärmeprodukter. Vi är det första finska bolaget vars fjärrvärme uppfyller strikta internationella EKOenergi-kriterier och har fått tillstånd att sälja EKOvärme. Så bli en pionjär och välj vår grönaste EKOenergi-märkta EKOvärme!

PBEvärme

Traditionell grön och koldioxidneutral fjärrvärme.

Pris efter förbrukning

  • 71,68 €/MWh för hushållskunder (inkl. moms 24%),
  • 57,81 €/MWh för företagskunder och bostadsrättsföreningar (inkl. moms 0%).

EKOvärme

EKOenergi-märkt EKOvärme, till försäljning från 1.6.2022.

Pris efter förbrukning

  • 72,92 €/MWh för hushållskunder (inkl. moms 24%),
  • 58,81 €/MWh för företagskunder och bostadsrättsföreningar (inkl. moms 0%).

Du hittar förbruknings- samt kostnadsexemplar per hustyp på Fjärrvärmeanslutning-sidan.

Är du företagare eller företrädare för ett husbolag?

Påverka ditt koldioxidavtryck genom att välja Borgå Energis miljövänliga EKOvärme, den grönaste fjärrvärmen på marknaden!

Vår EKOvärme produceras från förnybara energikällor vid vårt kraftverk i Tolkis, Borgå. EKOenergi har strikta produktionskriterier, som fastställs och övervakas årligen av Finlands naturskyddsförbund. Föreningen förvaltar även rättigheterna att använda EKOenergi-miljömärket.

Visa din pionjäranda!

Ett EKOenergi-certifikat skickas till abonnenter av EKOvärme. Dessutom har våra kunder som värmer med EKOvärme rätt att använda den snart lanserade ansvarsmärkningen med vilken man kan effektivt kommunicera ansvar och miljövänliga val till alla intressenter, till exempel i affärslokaler, på hemsida eller i annonsering.