Skippa till innehållet

Elektroniska
tjänster

Via vår Elektroniska tjänster-sida har du tillgång till tjänster relaterade till din elanvändning, såsom den landstäckande Datahubben och Borgå Energis Online-tjänster. Med hjälp av länkarna till våra elektroniska formulär kan du sköta olika avtalsärenden.