Skippa till innehållet

Förbered dig för elavbrott

Elen är en viktig del av vår vardag och varje avbrott i eldistributionen känns tråkig. Borgå Elnäts personal gör sitt bästa för att avbrotten skulle bli så korta som möjligt, oberoende av förhållandena.

Störningarna beror ofta på naturfenomen eller yttre skada på elnätet. Stormar, snö, åska, djur och grävmaskiner är de allmännaste orsakerna till störningar.

Det finns två slags elavbrott: överraskande avbrott (stormar, snö, kabelbrott, smådjur etc.) och planerade avbrott, som görs för den tid arbeten utförs på elnätet. Vi informerar alltid våra kunder på förhand om planerade avbrott.

Du kan läsa om de rekommenderade åtgärderna vid elavbrott här.

Förberedelser för elavbrott

Ha hemma åtminstone:

 • ficklampa: elavbrotten överraskar ofta under dygnets mörka tid. Därför är en ficklampa nödvändig utrustning i varje hushåll. Förvara ficklampan på ett bestämt ställe, där du hittar den också i beckmörker. Kontrollera att du också har batterier till ficklampan.
 • ljus och tändstickor: ett rejält förråd av stearinljus är också nödvändig utrustning. Om avbrottet blir långvarigt, blir bostäderna kalla. Stearinljus ger både ljus och värme.
 • batteridriven radio: ett elavbrott lamslår nästan all elektronik i huset. En batteridriven radio ger både tidsfördriv och nyheter. Kontrollera också att det finns batterier till radion.
 • säkringar: kontrollera säkringarna vid elavbrott. Håll alltid några reservsäkringar i lager.
 • laddare till mobiltelefonen: det lönar sig att skaffa en sådan laddare, att du kan ladda mobiltelefonen också utan nätström.
 • brännved, om du har brasspis eller vedspis i huset.
 • UPS-anordning: skaffa en UPS-anordning till din dator om du vill försäkra dig om att ett elavbrott inte stänger av din maskin under pågående viktigt arbete.

Dessutom lönar det sig att ha:

 • vatten på flaska
 • ett litet förråd av matvaror som håller sig länge
 • ett tillräckligt urval i medicinskåpet
 • en mindre summa kontanter
 • minst en fjärdedels tank bränsle till bilen. Under elavbrott får man inte bränsle från trafikstationerna.

Förberedelser för stormar

Ett elavbrott kan förorsaka skada på dina datasystem. Skaffa därför en ackumulatordriven UPS och lär dig att spara ned dina arbeten tillräckligt ofta. Koppla om möjligt bort känsliga elapparater från nätet före en storm. Skydda också eventuella modemanslutningar.

Om du bor i glesbygden lönar det sig att skaffa ett förbränningsmotor- eller traktordrivet aggregat. Håll fastighetens elnät och -apparater i skick. Avlägsna ruttna gårdsträd från tomten i tid med yrkeskunnig skogshuggarhjälp. För fällning av träd, som hotar ellinjer, finns hjälp att få av elnätsbolaget. Behöver du trädfällningshjälp – Klicka här.

Vårt felanmälningsnummer är 020 690 144.

Avbrottsvakt

Ta i bruk vår AVROTTSVAKT-service genom att skicka in ditt telefonnummer. Som användare av tjänsten får du information angående överraskande och planerade avbrott gällande din förbrukningsplats direkt till din telefon. Informationen skickas i realtid mellan kl. 07-22.

Läs mera on AVBROTTSVAKTEN

Strömmen gick -guide

Vad sker med vattenförsörjning, trafik och uppvärmningssystem under ett långvarigt elavbrott? Stänger affärer och banker sina dörrar? Var kan medborgarna informera sig om situationen? Försvarsministeriet med samarbetspartners har gjort upp nedanstående broschyr, som ger svar på dessa och andra till ämnet hörande frågor.

Strömmen gick – såhär klarar du av ett långt elabrott