Styrelse

Ledamöter

Johan Söderberg, ordförande
Silja Metsola, vice ordförande
Jussi Impiö
Kristel Pynnönen
Sami Ryynänen