Skippa till innehållet

Företaget

Att vara ett steg före är vår grej

Borgå Energi -bolagen består av två: moderbolaget Borgå Energi Ab svarar för produktionen av värme och el, för distributionen av värme, för försäljningen av el samt för administration. Borgå Elnät Ab har hand om utvecklandet av elnätet. Tillsammans är vi nästan 100.