Skippa till innehållet

Ändringar i elanslutning

Om du vill göra ändringar i din elanslutning, kontakta vår försäljning av anslutningar, tfn 019 661 411.

Förstoring av huvudsäkringen

Om ditt elbehov ökar, kan du behöva en större anslutning. Det lönar sig att kontrollera behovet hos en elentreprenör, som också utför bytet av huvudcentral och anslutningskabel.

I samband med att anslutningen förstoras, gör man ett anslutningsavtal och debiterar en anslutningsavgift, som består av prisskillnaden mellan den befintliga och den nya anslutningen. Ett skriftligt avtal mellan kunden och Borgå Elnät Ab ställs upp över byte av anslutningsstorlek. Avgiften ska betalas innan förstoringen görs. Förändringarna i huvudsäkringar görs av Borgå Elnäts entreprenör.

Kontakta Borgå Energi-bolagens kundtjänst om ni vill byta till större huvudsäkring.

Mindre huvudsäkring

Om ditt elbehov har minskat kännbart, kan du minska huvudsäkringen. Vi debiterar en avgift för servicebesök. Man måste hålla den valda storleken i minst ett års tid.

Överlåtelse av anslutning

Då en fastighet byter ägare följer elanslutningen inte automatiskt med. Det bör skilt nämnas i köpebrevet om anslutningen överlåts till den nya ägaren. En anslutningsöverlåtelse kan också skötas med en anslutningsöverlåtelseblankett, som finns att få från vår kundbetjäning.

Överlåtelse av anslutning

Efter att anslutningen överlåtits ingås ett nytt avtal med den nya ägaren. Vår kundbetjäning sköter om den saken.

Anslutningen på underhåll

Om du inte har behov av el i din fastighet, men du vill bevara beredskapen för senare användning, lönar det sig att överföra anslutningen på underhåll. Då bryter vi distributionen av el och avlägsnar elmätaren, för vilket vi debiterar en serviceavgift. Anslutningens ägare betalar i fortsättningen endast en underhållsavgift, som finns i vår prislista.

Om du senare vill ta anslutningen i bruk, debiterar vi en avgift för installation av elmätare. Din elentreprenör ska också göra en bruktagningskontroll och -protokoll innan anslutningen kopplas till.

Uppsägning av anslutning

Du kan säga upp anslutningen om fastigheten slutat använda el och anslutningen inte behövs i fortsättningen heller.

Elanslutningsavgifter

Allmän informationsblankett

Metoder för prissättning av elanslutningar

Elanslutningsavgifter, högspänning och produktion över 2 MVA 

Tuotannon liittymismaksuperiaatteet.pdf