Skippa till innehållet

Avtalsvillkor och registerbeskrivning

Elmarknadslagen stadgar om anslutningsskyldighet (9 §), överföringsskyldighet (10 §) och leveransskyldighet (21 §) för nätinnehavare och minutförsäljare av el. Uppfyllandet av dessa förpliktelser bygger på avtal, som ingås mellan elförbrukare och elbolag.

Praktiska saker om anslutning kan i detalj klarläggas genom att kontakta det egna elnätsbolaget. Vanligen baserar sig de avtalsvillkor, som företagen följer, på Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer om allmänna avtalsvillkor.

Borgå Energi –bolagen tillämpar branschens villkor för elleverans, elförsäljning, nättjänster, elanslutningar och anslutningsvillkor för elproduktion som trädde i kraft 17.5.2019.

 

EL

Elförsäljningsvillkor EFV2014

Elleveransvillkor ELV2019

VÄRME

Fjärrvärmens leveraransvillkor.pdf

NÄTET

Nättjänstvillkor NTV2019

Elanslutningsvillkor AV2019

PRODUKTION

Nättjänstvillkor för elproduktion NTVP2011

Anslutningsvillkor för elproduktion AVP2014

REGISTERBESKRIVNING