Skippa till innehållet

Utvecklingsplan för elnätet

Borgå Elnät Ab:
Utvecklingsplan för elnätet och kommentering av planen

Borgå Elnät Ab distribuerar el i Borgå, södra Borgnäs samt i västra Lovisa. Utöver överföring av elenergi svarar vi för övervakning, utveckling och underhåll av elnätet i enlighet med vid varje enskild tidpunkt gällande standarder och bestämmelser samt vår egen utvecklingsplan. Vi investerar årligen ca 8 miljoner euro i vårt elnät, till exempel i driftsäkerheten. Vårt elnät är ca 3 700 km långt och antalet anslutna kunder ca 37 000.

Verksamhetsmiljö stadd i omvandling

Både elförbrukning och -produktion genomgår stora förändringar. Denna så kallade energiomvälvning kommer att utöver det vardagliga livet för oss alla att påverka alla sektorer inom samhället. Samhället elektrifieras och urbaniseras fortlöpande, vilket förutsätter investeringar i såväl stamnätet som de lokala elnäten.

Utvecklingen, byggandet och upprätthållandet av elnäten grundar sig på noggrann myndighetsstyrd och -övervakad planering. I Borgå Elnät Ab:s utvecklingsplan beskriver vi i enlighet med Energimyndighetens direktiv hur vi tänker utveckla vårt eldistributionsnät på såväl kort som längre sikt. I planen öppnar vi upp våra synpunkter på bland annat förändringarna i vår verksamhetsmiljö, utgångspunkterna för utvecklingsplanen och kostnaderna för de i planen presenterade utvecklingslösningarna.

Kolla in, kommentera, påverka!

Utvecklingsplanen är nu tillgänglig för alla våra intressenter. Vi inbjuder inte bara alla att bekanta sig med planen utan också att kommentera den. Tillsammans försäkrar vi oss om att vi utvecklar vårt elnät med beaktande av våra intressenters synpunkter och de framtida behoven.

Du kommer åt att bekanta dig med planen och kommentera den via nedanstående länk. Du kan kommentera planen till och med den 13.6.2022. Planen, som efter att ha finslipats på basen av givna kommentarer och efter att ha lämnats till Energimyndigheten, kommer senare att finnas tillgänglig på den här sidan.

Kolla in och kommentera

Du kan välja det svenska språket i det övre högra hörnet av portalen.

Tack för att du är med och utvecklar vårt elnät!

Tilläggsuppgifter

Borgå Elnät Ab:s meddelande, 13.5.2022

 

Kari Janhunen
Planeringschef
Borgå Elnät Ab

0400 486 909
kari.janhunen@pbe.fi