Skippa till innehållet

Meddelande 09.03.2023 kl. 8:56

Flytta fram förfallodagen och sköt betalningsärenden i Ropo Online eller ta kontakt med Ropo

Förfallodagen kan flyttas fram utan kostnad innan den ursprungliga förfallodagen inträffat. För fakturor som är i påminnelse- eller indrivningsskede uppbärs en kostnad på max. 5 € om man fly... Läs hela meddelandet ›

Elektroniska
tjänster

Via vår Elektroniska tjänster -sida har du tillgång till tjänster relaterade till din elanvändning, såsom den landstäckande Datahubben och Borgå Energis Online-tjänster. Med hjälp av länkarna till våra elektroniska formulär kan du sköta olika avtalsärenden.