Skippa till innehållet

Elektroniska
tjänster

Via vår Elektroniska tjänster -sida har du tillgång till tjänster relaterade till din elanvändning, såsom den landstäckande Datahubben och Borgå Energis Online-tjänster. Med hjälp av länkarna till våra elektroniska formulär kan du sköta olika avtalsärenden.

Landstäckande Datahub

Via Datahubben, som administreras av Fingrid, kan du se information relaterad till alla dina elavtal centralt från ett ställe (på finska).

Logga in på Datahub

Borgå Energis Online-tjänst

I Online-tjänsten kan du se dina förbrukningsdata, göra en flyttanmälan, kolla dina fakturor och uppdatera dina egna personuppgifter. Du hittar även fjärrvärmeförbrukningsdata i tjänsten.

Logga in på Online