Skippa till innehållet

Elhandel

Förnybart till 100%

All elenergi som Borgå Energi sålde år 2016 var förnybar och har till 100% försäkrats med utsläppsgarantier. Utsläppsgarantierna är ett bevis på hur elen är producerad. Den sålda elmixen bestod av vattenkraft till 77,5%, bioandelen var 20,5% och vind 2%.

Fundamentena som inverkar på Finska elpriset stärktes under verksamhetsåret och medelpris steg med 9,3% jämfört med året 2015, till 32,43€/MWh. Användningen av el ökade I Finland med 3,1% till 85,1TWh, importen av el ökade även den till 22,3%.

Borgå Energis Elförsäljning hade ett bra år och försäljningsmängden ökade med 21,6 %, den största ökningen kom från företagsförsäljningen. Positionerna på vårt eget leveransskyldighetsområde var på samma nivå som tidigare. Även såld Eko-märkt el var på samma nivå som året innan, 13,2 GWh.

Av den sålda elen så kom 28,5 % från de egna anläggningarna.

I produktionsportföljen skedde förändringar. Andelarna från Olkiluoto 1 och 2 ökade med 9 MW/h. Solparken I Mäkelänkangas togs ibruk på sommaren och invigdes officiellt av riksdagsledamot Mauri Pekkarinen den 19.8.2016. Solparken har en produktionseffekt på 725 kW och Borgå Energis andel är 14,37 %. SV Vesivoima fussionerade sitt dotterbolag NK Energy Real 1 As med Bekk og Ström AS.  Härmed äger nu Borgå Energi  4% av nya det bolaget BoS Vattenkraft As.

 

Benny Broman
Elhandelschef