Skippa till innehållet

Värme och produktion

Mera efterfrågan och bioenergi

År 2016 var kyligare än året innan. Mätt i graddagar var skillnaden 20 procent kallare jämfört med år 2015, vilket betyder en skillnad på 7 procent jämfört med normala år. I Borgå gick det år ungefär 11 procent och i Lovisa ungefär 9 procent mera fjärrvärme än året innan.

Största delen av den fjärrvärme som Borgå Energi levererar i Borgå produceras som samproduktion av värme och el i biokraftverket i Tolkis. Tolkisanläggningarna stod i fjol för 90 procent av fjärrvärmeproduktionen i Borgå. Då man producerar värme och el i samproduktion, går det åt cirka en tredjedel mindre bränsle än då värmen och elen produceras separat. Också utsläppen är mindre. Biokraftverket i Tolkis producerar EKOenergi, som certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Som bränsle används biomassa gjord på trä.

I Lovisa produceras endast fjärrvärme. En ny, större biovärmecentral, som i huvudsak också går på biomassa, togs i bruk under verksamhetsåret. I och med den nya anläggningen är det möjligt att öka biobränslets andel till över 90 procent också i Lovisa.

I Borgå är fjärrvärmenätet nu nästan 151 kilometer långt. det växte med 1,8 kilometer under verksamhetsåret. I Lovisa mäter nätet 35 kilometer. Näten saneras fortlöpande. År 2016 gjordes saneringsarbeten på en cirka 1,2 kilometer lång sträcka.

I Borgå byggdes 39 (39 också år 2015) nya anslutningar och i Lovisa 3 (6). Antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut 2082, varav 1793 i Borgå och 289 i Lovisa.

 

Ari Raunio
Värme- och produktionschef