Skippa till innehållet

Avbrottsvakt

Textmeddelandetjänsten informerar om elavbrott i realtid

Som användare av textmeddelandetjänsten får du fel- och arbetsavbrottsinformation gällande din förbrukningsplats direkt till din telefon. Informationen skickas i realtid mellan kl. 07 – 22.

Information skickas om avbrott p.g.a. fel i högspänningsnätet. Tyvärr får vi inte in information i vårt system angående fel i lågspänningsnät, det nät som finns nära kunden, men de alarmen går till den tekniska jouren.

Servicen förutsätter att ditt telefonabonnemang inte har en s.k spärr för servicemeddelanden. Spärren får du bort genom din operatör.

Ta i bruk den avgiftsfria textmeddelandetjänsten om avbrott

Vi skickar dig orsaken till avbrottet och den uppskattade avbrottstiden.

Du kan öppna AVBROTTSVAKT –tjänsten genom att skicka ett sms till numret 16126. Meddelandet är avgiftsfritt.

Ta i bruk Avbrottstjänsten

Skicka textmeddelandet ”PBE AKTIVERA kundnummer förbrukningsplatsensnummer” till numret 16126.
Modell: PBE AKTIVERA 12345 1234567
Kund- och förbrukningsplatsensnummer hittar du på din elfaktura.

Avsluta tjänsten

Skicka textmeddelandet ”PBE AVSLUTA kundnummer förbrukningsplatsensnummer” till numret 16126.
Modell: PBE AVSLUTA 12345 1234567