Skippa till innehållet

Fjärrvärmes feltjänster

Kolla situationen på avbrottskartan, innan du gör felanmälan!

Värmenätets felanmälningsnummer är 040 833 8694.