Skippa till innehållet

Vår gröna energi

Vad är grön energi?

Med grön energi avses oftast sådan el eller värme som härstammar från förnybara energikällor. All grön energi är ändå inte automatiskt lika grön. Det gröna har nyanser, beroende på hur omfattande exempelvis hållbarhetskriterierna har följts då energin har producerats.

Gröna energialternativ

Till de gröna produktionsformerna räknas i allmänhet vind-, sol- och vattenkraft, fjärr- och jordvärme samt bioenergi, ibland också förbränning av avfall. Vi här på Borgå Energi utnyttjar alla nämnda förutom avfall. Att utforska potential på geotermisk energi står på agendan för vår produktionsutveckling under 2020-talet. Vår fjärrvärme är en av landets renaste.

Mer information om solenergi

Mikroproduktion

Den gröna energins förmåner

Vår gröna, koldioxidneutrala energi är alltså grön i grunden. Förutom att den är miljövänligt producerad är den producerad lokalt i Finland i våra egna kraftverk. Vår energiproduktion sysselsätter direkt och indirekt mängder av finländare och har en betydande inverkan på landets självförsörjningsgrad. Alla dessa är kriterier, som tas i betraktande då grönheten evalueras.

Läs mer om miljöfrågor

EKOenergi

Vi producerar och säljer EKOenergi, den allra grönaste energi som finns på marknaden. EKOenergi-märket är det enda internationella systemet för certifiering av grön energi. Märket utses endast till den energi som fyller de allra striktaste hållbarhetskraven. Borgå Energi har EKOenergi-bemärkning för både el- och värmeenergi.

Läs mer härProduktionsprocess

Boka vind- eller solel!

Vi är det första energibolaget i Finland som hyr ut vindkraftsandelar till våra kunder. Du kan också hyra in din andel i solkraftverket.

Reservera en egen vind- eller solkraftsandel till ett fast månadspris på 3,90€.

Läs mer