Skippa till innehållet

Dag- och nattel

Tidsel mäts med en indelning i dag- respektive nattid. Borgå Energi övergår från och med den 1.7.2022 till att i prissättningen på dag- respektive nattel använda den riksomfattande tidszonsindelningen, varvid

  • energiavgiften för dagtid tillämpas kl. 07.00 – 22.00 och
  • energiavgiften för nattid kl. 22.00 – 07.00.

Laststyrningen kopplas på med slumpmässig variation för att jämna ut belastningen på elnätet.

Man kan höra ett litet klick från elmätarcentralen när laststyrningen kopplas på. Elmätaren väljer påkopplingstidpunkten slumpmässigt dagligen mellan kl. 00.00 och 01.00 (för så kallade massackumulator-kunder mellan kl. 23.00 och 00.00). Med hjälp av den slumpmässiga variationen jämnas elnätsbelastningen ut och belastningstoppar undviks. Frånkopplingen sker alltid kl. 07.00.

Man kan inte påverka styrningen från sin egen elmätare, men tariffändringen går att kolla på mätaren.

Energiavgiften för nattel är i bruk varje dag kl. 22.00 – 07.00, även om laststyrningen skulle kopplas på senare än kl. 22.00.

Oberoende av den slumpmässiga styrningsvariationen hinner en till nattel kopplad varmvattenberedare normalt värma upp vattnet under natten innan laststyrningen kopplar om till dagtidsel kl. 07.00.

Har du frågor?

Närmare uppgifter fås via vår kundtjänst!

Kundservice