Skippa till innehållet

Framtidens lösningar

Min Energi / Framtidens lösningar

Håll tekniken i hemmet tidsenlig, byt ut defekta eller gammalmodiga komponenter och planera renoveringar och underhållsarbeten klokt även vad gäller energiförbrukningen, med framtiden i åtanke. Samtidigt som du förbättrar din boendekomfort, fattar du beslut med vilka du påverkar din framtida energiförbrukning.

Vårt elsystem förnyas och digitaliseras på samma sätt som våra hem. I ett intelligent nät produceras och förbrukas el där det är lönsammast vid olika tidpunkter. Vi använder allt mer ren vind- och solkraft vid sidan om energi som producerats med biobränslen. Allt fler vill även själva producera el för den egna förbrukningen.

Energieffektivitet med hemautomationssystem

Med en täckande hemautomation kan man effektivt och enkelt följa, styra, bevaka och optimera tekniken i huset som en energieffektiv helhet. Hemautomationen ser till att boendet är bekvämt, bekymmerslöst och tryggt.

Fördelar med automation:

  • Upprätthållande av inomhusklimatet
  • Energibesparing
  • Uppföljningsmöjligheter, mätningar
  • Fjärrstyrning och -övervakning
  • Larm
  • Trygghet
Läs mer

Solel till hemmet

Solel är ren energi som man kan få från det egna taket nästan underhållsfritt med hjälp av solpaneler. Det lönsammaste alternativet är att producera solel i första hand för eget bruk.

Det väsentliga med tanke på lönsamheten är att elen produceras och förbrukas så samtidigt som möjligt. Därför är det viktigt att säkerställa att förbrukningen är tillräckligt stor dagtid under våren och sommaren när solen skiner mest. Undersök om solel passar i ditt hem. Du kan lätt granska din förbrukning i Min Energi -energiuppföljningstjänsten.

Läs mer

Elbil

Elbilen är en utmärkt partner för framtiden när man vill jämna ut hemmets elförbrukning och utnyttja egen elproduktion. Hemmets automationssystem ser till att bilbatterierna är fulladdade när man ska åka iväg och även att batterierna laddas när det finns tillgång till förmånlig el.

Fördelar med en elbil:

  • Batteriet är en ackumulator som lagrar el och som du kan ladda med egenproducerad solel eller via elnätet när det finns tillgång till förmånlig el.
  • Du får förmånliga körkilometrar med energi som producerats rent.
  • Du rör dig utsläppsfritt.

Gå över till flexibel elförbrukning

I framtiden kommer elförbrukningen att styras till sådana tider när tillgången till el är stor. Detta är det mest ekonomiska sättet och viktigt för det nationella elsystemet. Hemma märker man inte av förändringen, eftersom det är hemautomationen och digitala tjänster som styr förbrukningen tidsmässigt.

Till exempel kan uppvärmningen av hemmet eller varmvattnet med hjälp av automationen styras så att den sker när det finns tillgång till förmånlig el. Användningen av andra apparater kan också förläggas till lämpliga tidpunkter.

Om du har tillgång till el som producerats med egna solpaneler är det viktigt att styra den egna förbrukningen så att den är som störst när det finns solel. Genom automation säkerställer man att den boende inte själv behöver tidsplanera elförbrukningen och att elen produceras och förbrukas där som det är lönsammast.

Den enklaste lösningen är att skaffa den automatiska styrningen av hemmets elförbrukning som en köpt tjänst. Då drar man nytta av tillfälliga förändringar i elförbrukningen utan att boendekomforten blir lidande.

Undvik vinterns förbrukningstoppar genom att förlägga din förbrukning till andra tider

Läs mer