Skippa till innehållet

Smart uppvärmning och boendekomfort

Min Energi / Smart uppvärmning och boendekomfort

Är inomhusluften hemma hos dig angenäm både på sommaren och på vintern? En energiekonomisk rumstemperatur förbättrar boendekomforten och kvaliteten på inomhusluften på många olika sätt. Om det är för varmt blir man trött och inomhusluften känns torr och instängd.

Snabba tips för en bra inomhusluft:

  • Håll rumstemperaturen energieffektiv: 20–22 °C i rum där man vistas, lägre i sovrummet.
  • Se till att det inte finns drag: täta ytterdörrar och fönster, ställ in ventilationen rätt.

Följ den relativa luftfuktigheten: på vintern är den cirka 20–40 procent.

1 °C i rumstemperaturen motsvarar fem procent i uppvärmningskostnaden

Det behövs inte lika mycket värme i alla utrymmen hemma. Du kan enkelt minska värmefakturan genom att sänka inomhustemperaturen i hjälputrymmen och de rum där man inte regelbundet vistas under långa tider. Stäng dörren till de rum där du vill hålla en lägre temperatur.

Varje grad innebär ungefär fem procents ökning av energiförbrukningen.

Det är lönt att följa rumstemperaturen varje dag under uppvärmningssäsongen och justera värmen efter behov. När du har en egen termometer i varje rum är det enkelt att följa temperaturen. Placera termometern mitt i rummet, drygt en meter ovanför golvet.

Rekommenderade temperaturer i rum utan drag
Vistelserum 20–21 °C
Sovrum 18–20 °C
Vindfång, trapphus i höghus 17–18 °C
Förråd 12 °C
Garage 5 °C

Kontrollera elementets funktion

Spara med hjälp av komfortgolvvärme

Komfortgolvvärmen värmer upp golvet så att det är angenämt för fötterna och i badrummet gör den dessutom att rummet torkar snabbare. Om golvvärmetemperaturen är alltför hög, slukar den el i många hem.

Du gör enkelt besparingar genom att utrusta golvvärmen i badrummet med en bra termostat, tidsinställa användningen och ställa in rätt temperatur.

Om du planerar en större renovering, ta reda på om den befintliga golvvärmen kan moderniseras och göras mer energieffektiv samtidigt som man ökar användarkomforten.

Ett smart badrum genom att tidsinställa golvvärmen

Läs mer

Frånvaroinställningen ger besparingar

Att sänka temperaturen när man inte är hemma sparar både energi och pengar under uppvärmningssäsongen. Ju större lagringskapacitet värmesystemet har, desto större besparingar kan man uppnå även genom att tillfälligt sänka temperaturen.

Temperaturen kan bäst sänkas med:

  • element (väggmonterade)
  • takvärme
  • golvvärme som är monterad direkt under golvbeläggningen.

Största nyttan ger temperatursänkningen om den kan göras separat för varje rum. Besparingen på årsnivå är vanligtvis 10–20 procent, ibland mer.

Besparingen som man får genom att sänka temperaturen varierar alltid från fall till fall och beror på hur mycket temperaturen sänks och hur länge den hålls låg. I vissa utrymmen kan temperaturen sänkas även under arbetsdagen eller natten och framför allt när man är borta under en längre tid.

Så här gör du frånvaroinställningen

Läs mer

Förutse hur kylan påverkar energiförbrukningen

Vid hård kyla ökar energiförbrukningen eftersom man behöver mer värme. Genom att förutse, använda el smart och ställa in värmen på en rimlig nivå, kan du minska den höjande effekt som kallt väder har på energifakturan. Det är lönt att iaktta hur man brukar göra, framför allt när energiförbrukningen är maxad.

Läs mer

En god ventilation slösar inte energi

Med ventilationen säkerställer man att inomhusluften i huset är bra och ren. Beroende på ventilationssystemet kan du som bor i huset påverka användningen av ventilationen efter behov och energieffektiviteten. Ta reda på vilken slags ventilationslösning som finns hemma hos dig och se till en ändamålsenlig ventilation.

Hurdan ventilation finns hemma hos dig?

  • Mekanisk till- och frånluftsventilation + värmeåtervinning
  • Mekanisk frånluftsventilation för att effektivisera självdragsventilationen
  • Självdragsventilation

Viktigast med självdragsventilation är att man kommer ihåg att justera luftventilerna enligt utomhustemperaturen (sommar-/vinterläge). Rengör ventilerna och byt ut eventuella filter regelbundet. Diska även spisfläktens fettfilter och byt vid behov ut aktivkolfiltret.

Med en mekanisk ventilation har man fler möjligheter att justera och spara.

Se energirådgivarens videotips om ventilationen

Läs mer

Använd den mekaniska ventilationen rätt

Ventilationsutrustningen måste rengöras och justeras för att fungera rätt och energieffektivt. Feldimensionerad eller feljusterad utrustning ger sämre inomhusluft, en känsla av drag och buller. Läs bruksanvisningen för utrustningen och be vid behov hjälp av en fackman.

Läs mer