Skippa till innehållet

Tilläggslösningar för uppvärmningen

Min Energi / Tilläggslösningar för uppvärmningen

Med stöduppvärmningssystem samt uppvärmningssystemets regleranordningar och automation kan du minska mängden köpt uppvärmningsenergi i hemmet och kostnaderna för den. Håll uppvärmningssystemet i skick genom regelbundna underhålls- och serviceåtgärder och använd stöduppvärmningen rätt.

Du uppnår betydande besparingar med stöduppvärmning och regleranordningar. Bästa resultatet får du genom noggrann optimering av uppvärmningen och stöduppvärmningen. När du beräknar lösningarna är det bra att titta på helheten, eftersom överlappande besparingsåtgärder kan ta ut varandra.

Det är lönt att försöka spara i uppvärmningen. Välj den lösning som passar ditt hem:

  • Effektiv användning av luftvärmepumpen minskar uppvärmningsenergin i rummen med upp till 30–40 procent i hus med elvärme.
  • Vedeldning i liten skala i en värmeackumulerande eldstad ersätter upp till 30 procent av uppvärmningsenergin.
  • Uppvärmningssystemets regleranordningar, såsom termostater och automation, samt rätt användning av dem minskar den totala energiförbrukningen med upp till 30–40 procent.

Vedeldning i liten skala lönar sig

En eldstad eller en vedeldad kamin hör till standardutrustningen i finländska småhus. Regelbunden användning av eldstaden minskar behovet av köpt energi och är en kostnadseffektiv uppvärmningsform framför allt om man får veden gratis från den egna skogen. I synnerhet direktverkande elvärme reagerar snabbt på stödvärme.

Läs mer

Energieffektiv användning av luftvärmepumpen

Luftvärmepumpen är ett bra komplement till elvärme. Ju öppnare utrymmen, desto mer sprids värmen. Mängden värme som produceras beror på utomhustemperaturen.

Läs mer

Exakt reglering genom automatik

Energieffektivt boende är enkelt, tryggt och bekvämt när du går från anordningsspecifik styrning till en centraliserad styrning av hemmet. Ett system sköter styrningen av uppvärmningen, ventilationen, belysningen och säkerhetssystemet.

Läs mer

Modernisering av eluppvärmningen

Elvärmesystem åldras och drabbas av fel under loppet av åren. Genom att uppdatera elelementen och termostaterna och byta dem mot moderna anordningar med exakt reglering och goda styregenskaper kan du spara upp till 20 procent i eluppvärmningen.

Läs mer