Skippa till innehållet

Samhällsansvar
och elens ursprung

Det naturliga valet – miljövänligt

Vi på Borgå Energi vill vara ett riktigt samhällsansvarsfullt energibolag. För oss är samhällsansvar ett värde som styr våra operationer mot vårt mål att bevara vår livsmiljö för kommande generationer.

Vi producerar och säljer EKOenergi som certifieras av Finlands Naturskyddsförbund. Det betyder att vår elproduktion uppfyller dom mest strikta internationella miljökrav.

All el vi säljer är kolneutralt och är förnybart. All fjärrvärme vi producerar är nästan 100 % förnybar.

Vi vill garantera våra kunder ett förmånligt och stabilt pris samtidigt som vi producerar vår egen el så, att dess miljöverkningar är så små som möjligt. Vårt mål är att öka på vår egen utsläppsfria energiproduktion och anskaffning.

Sålda elens ursprung för Borgå Energi, 2021

  • 63,2 % vattenel
  • 21,1 % bioel
  • 15,6 % vindel
  • 0,1 % solel

Förnybara energikällor:
All el vi säljer är till 100 % förnybar, koldioxidfri, utsläppsfri, och garanterad med ursprungsgarantier.

Koldioxidutsläppen på vår sålda el 0,0 g/kWh.

Förnybar energi

Vi har satsat stort på förnybara energiproduktionsformer. Vår bioanläggning i Tolkis producerar värme och el av lokalt skogsflis enligt den slutna cirkulationsprincipen. Vi har också investerat i Finlands största jordmonterade solpark i Mäkelänkangas i Fredrikshamn, där vi också har vindkraft. Vi producerar och investerar också i vattenkraft.

Läs mer om grön energi Bekanta dig med vind- och solel

Energieffektivitet

Fastän vår energieffektivitet redan nu ligger på en bra nivå, har vi i form av olika avtal förbundit oss till att förbättra det vidare. Vi anslöt oss som en av de första till energieffektivitetsavtalens nya period. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Förutom att förbättra vår egen energieffektivitet, vill vi hjälpa konsumenter med deras elanvändningsfrågor. Till exempel är olika energibesparande tips samt verktyg för att övervaka förbrukningen till hjälp när våra kunder vill följa och minska sin egen elförbrukning.

Energirådgivning Min Energi – elektroniska tjänster

Kvalitetskontroll

Inom Borgå Energi-bolagen tillämpas ett verksamhetssystem, som fyller kraven i såväl kvalitetskontrollsystemstandarden ISO 9001:2008 som miljösystemstandarden ISO 14001:2004. Miljösystemet och aktiviteterna enligt energibesparingsavtalet är ömsesidigt stödjande, eftersom förbättrad energieffektivitet är nyckeln till att minska miljöpåverkan.

Finlands Naturskyddsförbund auditerar Borgå Energis biokraftverk samt sol- och vindkraftverken årligen.

Socialt ansvar

Som ett lokalt energibolag vill vi stödja lokalt barn- och ungdomsarbete, sport, konst och kultur: god energi för ett välmående Borgå.

Miljöarbete

Vi genomför samhällsansvar också genom miljöinvesteringar och samarbetar med olika lokala, nationella och internationella miljöaktörer.

Läs mer om vårt miljöarbete