Skippa till innehållet

Faktureringsadresser

Eftersom vi behandlar alla inköpsfakturor elektroniskt, önskar vi att ni skickar era fakturor åt oss som e-fakturor.

Följande uppgifter bör finnas på fakturan: namn på fakturans avsändare, fakturan datering, fakturanummer, referensnummer, fakturans belopp, förfallodag, försäljarens FO-nummer, beställarens namn, beställningsnummer och eventuell avtalsnummer.

Vi tar emot våra e-fakturor via Maventa Oy:s nättjänst (003721291126). Våre e-faktura adresser är följande:

Borgå Energi Ab
EDI-kod: 003708558594
FO-nummer: 0855859-4

Borgå Elnät Ab
EDI-kod: 003710296642
FO-nummer: 1029664-2

Vid behov kan fakturor skickas även med e-post; invoice@pbe.fi

Ifall ni inte ännu skickar e-fakturor är våra faktureringadresser följande:

Borgå Energi Ab
PB 95
06101 BORGÅ

Borgå Elnät Ab
PB 95
06101 BORGÅ