Skippa till innehållet

Kontaktpersoner

Konsernledningen

Verkställande direktör,
Borgå Energi Ab

Måns Holmberg
044 518 1518

Verkställande direktör,
Borgå Elnät Ab

Magnus Nylander
040 768 2368

Direktör, ekonomi och administration

Anu Kiviniemi
050 321 2886

Miljö- och utvecklingschef

Jukka Rouhiainen
040 334 6638

Kundrelationschef

Maria Käki
050 370 2244

Kommunikation

Kommunikationschef
Ella Kaasinen 040 621 1300

Elförsäljning

Elhandelschef
Benny Broman 0400 848 154

Försäljningschef, konsumenter
Janette Englund 0400 185374

Försäljningschef, företag
Markus Weckström 0400 713 353

Kundansvarig, företag
Nichlas Lindström 040 510 0805

Fjärrvärme

Chef, värme och produktion
Ari Raunio 050 467 6840

Försäljning av fjärrvärme
kaukolampo@pbe.fi

Maskinmästare
Max Backman 040 526 5153

Fjärrvärmechef
Oskar Tillander 040 653 3311

Teknisk sakkunnig
Janne Malin 0408324046

Automationschef
Marko Heikkilä 050 405 7205

Övermaskinmästare
Dick Grönqvist 0400 679 269

Driftsmästare
Kaj Kulju 044 723 3264

Produktionsingenjör
Peter Tallberg 0500 718 269

Elnätet

VD, Borgå Elnät Ab
Magnus Nylander 040 768 2368

Driftschef
Mikael Hämäläinen 050 433 9030

Planeringschef
Kari Janhunen 0400 486 909

Byggchef
Rasmus Lindqvist 050 368 5384

Nätplanerare
Jim Bergman 0405330546

Nätplanerare
Niklas Ek 0406117611

Nätplanerare
Peter Loman 050 433 9034

Kundrelationschef
Tomas Nordström 0400 154 111

Teknisk försäljare / elanslutningar och småskalig elproduktion
Berndt Hjelt 040 672 1460

Senior adviser
Rolf Malmberg 0400 715 580

Byggherre- och arbetsplatsövervakning för el- och gatubelysningsnät
Kristian Englund 044 723 3280

Våra epostadresser: fornamn.efternamn@pbe.fi